Wikang Filipino / Pilipinas

imahen: tubig palaka - hindi kilalang uri ng hayop

tubig palaka - hindi kilalang uri ng hayop

tubig palaka - hindi kilalang uri ng hayop

imahen code: p18118p
orihinal na pamagat (sa Ingles): Water frog - species unknown
photographer: Rhett A. Butler

hayop | mga hayop | palahayupan | herps | ampibyano | Palaka

Ito larawan ay ang ari-arian ng mongabay.com. Ikaw ay maaaring i-print ang larawang ito para sa personal na paggamit. Ibinigay ng mongabay.com logo ay hindi tinanggal, ikaw ay maaaring-post ng larawan na ito sa iyong web site - isang link back ay appreciated - at gamitin ito para sa mga paaralan ng mga proyekto at powerpoints. Kung ikaw ay interesado sa paggamit na ito kunan ng larawan sa isang print publication, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Paki-reference ang URL ng ang larawan na ito sa iyong email. Mataas na resolution ng mga bersyon ay maaaring makukuha.

Ang tekstong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang isang computer program. Kung nais mong makatulong na mapagbuti ang mga pagsasalin at gumawa ng pagwawasto, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. (imahen code: p18118p


Mga larawan | Ingles | Contact

© 2009 mongabay.com

Salvo specificazione contraria, tutte le immagini su mongabay.com sono copyright mongabay.com.