maglakbay at potograpiya

potostat: Osa tangway


Osa tangway> [imahen code: p4200p]

Costa Rica Ito larawan ay ang ari-arian ng mongabay.com. paglaanan ito imahen ay hindi panturing o ang logo alisin , ka mayo (1) limbagin ito imahen dahil sa pansarili non - pangkalakal gumamit ; (2) gumamit ito imahen di pagkakaloob ; at (3) gumamit ito kunan ng larawan sa a web lugar.

Ito teksto may been tagapagsalin nina a computer. kung ka would maibigan sa tumulong pabutihin tagapagsalin , masiyahan makipag-alaam ako.

Iba wika.
orihinal salin. ingles
de | es | fr | it | pt | ru | es | zh-cn | hr | zh-cn

magmungkahi lalong mapabuti tagapagsalin.


maglakbay potostat | ingles | copyright | makipag-alaam

© 2007 mongabay.com

Maliban na lamang kung iba tiyak , lahat parang larawan sa mongabay.com ay copyright mongabay.com.