ŠTO SU PRAŠUME?

Tropske prašume su pošume s visokim drvima, topla klima, i mnogo kiša. U nekim prašumama ono kišiti više nego jedan inè svaki dan!

Prašume su naðene u Africi, Azija, Australija, i Središnji i Južna Amerika. Najveæa prašuma u svijetu je Amazona prašuma.

GDJE PRAŠUME JESU LI LOCIRANE?

Prašume su naðene u tropskim predjelima, regija izmeðu Tropic Of Capricorn i Rakova Obratnica. U ovo regija sunce vrlo jak i sja otprilike isto iznosiš od vrijeme svaki dan sav godišnji dug napravi li klimatski ugrije i staja.Mnoge zemlje imaju prašumu. Zemlje s najveæom kolièinom od prašume su:
 1. Brazil
 2. Kongo, Democratic Republic
 3. Peru
 4. Indonezija
 5. Kolumbija
 6. Papua Nova Gvineja
 7. Venecuela
 8. Bolivija
 9. Meksiko
 10. Suriname


ŠTO NAPRAVI PRAŠUMU?

Svaka prašuma je jedinstvena ali postojati sigurna oblièja uobièajen za sve tropske prašume.
 • položaj prašume lagažu u " tropskim predjelima "
 • kiša prašume prime barem 80 inèa od kiše po godini
 • baldahin prašume pokriju baldahinom koji sloj od grana i lišæa formirati od izbliza su ostavila razmak prašumu drva. Najviše od biljaka i životinje u prašumi žive u pokriju baldahinom. Pokriju baldahinom može biti 100 stopala iznad temelj.
 • Biodiversity: prašume imaju visoku razinu od biološke razlièitosti ili bioraznolikost. Bioraznolikost je ime za sve živuæe stvari - kao biljke, životinje, i gljivice - osnuju u ekosistemu. Znanstvenici vjeruju da o polovica biljaka i životinje osnuju na zemlji kopnena površina žive u prašume.
 • Simbiotski odnosi izmeðu vrste: vrsta u prašumi èesto radi zajedno. Simbiotski odnos je odnos gdje dva drugaèija vrsta okoristi pored pomaganja meðusobno. Na primjer neke biljke proizvedu malene stambene strukture i zaslade za mrave. Zauzvrat mravi štite biljke od drugih insekat koji bismo mogle željeti u hranu na biljci lišæa.


ŠTO JE POKRIJU BALDAHINOM?

U prašuma najviše posadi i životinjski život nije naðen na šuma pokriješ podom ali u lisnat svjetski znavši toliko pokriju baldahinom. Pokriju baldahinom, koji može biti preko 100 stopala iznad prizemlje, sastoji od podudarne grane i ostavi od prašume drva. Znanstvenici procijene da 70-90 od život u prašumi je naðen u drvima napraviti ovaj najbogatiji habitat za biljku i životinjski život. Mnoge poznate životinje ukljuèujuæi majmune, love žabe, gušteri, love ptice, vijuga, lijenosti, i malene maèke su naðene u pokriju baldahinom.

Okolina od pokriješ baldahinom je sam drugaèiji od okoline od šume pod. Prekodan, pokriju baldahinom suši i vruæiji nego drugih dijelova šume i biljke i životinje koji žive postojati posebno jesu li adaptirane za život u drvima. Na primjer, zato što kolièina lišæa u pokriju baldahinom mogu uèiniti težak vidjeti više nego nekoliko stopala, mnogi pokriju baldahinom životinje oslone na gromoglasne pozive ili lirske pjesme za komunikaciju. Otvori izmeðu drva znaèe da nešto pokriju baldahinom životinje lete, klize, ili skoèe na sele u krošnjama.

Znanstvenici èeznu jesu li bili zainteresiran za uèenje pokriješ baldahinom ali zbog visine prašume drva istraživanja je bilo teško donedavno. Danas postojati posebna sredstva s užetom premoste, penje po ljestvama, i izdižu pomoæi znanstvenici otkriti tajne od pokriju baldahinom.

Pokriju baldahinom je pravedan jedan od nekolikih vertikalnih slojeva u prašumi. Pogleda kod dijagram lijevo vidjeti onaj druge slojeve (overstory, shvatiti, grm sloj, i šuma pokriješ podom).

PRAŠUMA POKRIJEŠ PODOM

Lišæa od pokriju baldahinom izradu sloja tla prašume je èesto tama i vlažno mjesto. Kako god, unatoè njegov stalan hlad, prašuma pod je važan dio od šume ekosistem.

Šuma pod je gdje raspad dogaða. Raspad je proces kod kojih rastaviti kao gljivice i mikroorganizmi pokvare mrtve biljke i životinje i recikliraju bitne materijali i hranjive tvar.

Mnogi od najveæe prašume životinje su naðene na šumi pod. Neki od to ukljuèiš slonove, tapir, i jaguar.

ZAŠTO PRAŠUME IMAJU LI TAKO MNOGO VRSTE OD BILJAKA I ŽIVOTINJE?

Tropske prašume podrže najsjajniju razlièitost od živuæih organizama na Zemlji. Iako oni pokriju manje od 2 od Zemlja izgladiš, prašume smjeste više nego 50 od biljaka i životinje na Zemlji. Ovdje su neki primjeri od bogatstva od prašuma:
 • prašume 170,000 od svijeta 250,000 su znale biljnu vrstu
 • Amerièki HA-i 81 vrsta od žaba, dok Madagaskar koji su manji nego Teksas, bih mogao imati 300 vrste.
 • Europa ima 321 leptirovu vrstu, dok park u prašumi peruanski (MANU Nacionalan Park) ima 1300 vrste. Prašume imaju obilje od biljaka i životinje za sljedeæe razloge:
 • klima zato što prašume su locirane u tropskim regijama, oni prime mnogo sunèanog svjetla. To sunèano svjetlo obrati u energiju kod biljaka preko procesa od fotosinteze. Od postojati mnogo sunèano svjetlo koji znaèi postojati mnogo energije u prašumi. Ova energija je spremljena u biljna vegetacija koja je jedena od životinja. Zato što postojati mnogo hrana postojati mnogi vrstu od biljaka i životinje.
 • baldahin pokriju baldahinom strukture prašuma sredstava postojati više stave za biljke rasti i životinje živjeti. Pokriju baldahinom ponude novi izvori od hrane, prikriju, i potajnice, daju drugi svijet za interakciju s izmeðu drugaèije vrste. Na primjer postojati biljke u pokriju baldahinom zvane bromeliads koji spreme vodu u njihovim lišæima. Životinje kao žabe upotrijebe ovo stave u džep od vode za lov i staviti njihova jaja.

Jaguar


Plav i žut makao


Kameleon (gušter)


Zelena papiga

Orangutan


Silverback Gorilla


Truje strijelu loviš žabe


Kazuar

Gusjenièni


Zeleno drvo piton


Majmunska žaba


Kovinast stršeæi

Pošume slona


Iguana


Lijenost


Sova leptirov


PRAŠUMA SISAVCI

Tropske prašume su smjestiti mnoge vrste od sisavaca.

PRAŠUMA LOVI PTICE

Tropske prašume su smjestiti mnoge vrste od ptica.Prašuma Gmaz & Vodozemac

Tropske prašume su smjestiti mnoge vrste od gmazova i vodozemci.

Prašuma pecaš

Tropska prašuma zalijeva - ukljuèujuæi rijeke, mali zaljevi, jezera, i ritovi - su dom u veæinu od slatkovodne riblje vrste. Amazona Umivaonik samo ima preko 3000 poznata vrsta i moguæe onoliko neidentificirana vrsta.

Mnogi od tropski riblji su držali u slatkovodni akvariji su izvorno od prašume. Pecaju kao Angelfish, neonski tetras, Disk, i obiène alge-jedaæi somiæi su od tropskih šuma od Južne Amerike, dok danski jezik, Gouramis, Sijamac Fighting Fish (ili bolji), i Clown Loach si od Azije.

Prašuma insekti

Najviše od životinjska vrsta osnuješ u prašuma si insekti. O jedne èetvrtine sve životinjske vrste koji je nazvala i su opisali pored znanstvenici su maljevi. Skoro 500,000 vrsta maljeva su poznat postojati.

PRAŠUMA NASTANIŠ

Tropske prašume domaæi plemenski ljudi tko osloniti na njihov okružujuæi za hranu, prikriju, i lijekovi. Danas vrlo malo šuma nastaniš živi u tradicionalne puteve najviše su bili maknuti od vanjskih naseljenika ili je bila prisiljena odreæi njihove stilove života kod vlada.

Od preostala šuma nastaniš, Amazona podrži najveæe populacije, iako ovi ljudi takoðer, su bili zbijeni od modernog svijeta. Dok on mirna upotreba na šumi za tradicionalan lov i skupljanja, najviše Indijanci, kao ovi ljudi su pozvan, rastu potkraæene kose (kao banane, manioka, i pasiraš), upotrijebe zapadne robe (kao metalni lonci, ispire zlato, i alat), i naprave uobièajene izlete u gradove i gradovi donijeti hranu i poluporculanska posuða izaæi na tržište. Mirni ovi šume ljudi mogu uèiti nas puno o prašumi. Njihovih znanja ljekovitih biljaka su upotrijebile za èašæenje bolest su nedostignuta i oni imaju sjajno shvaæanje od ekologije od Amazone prašuma.

U Afrika postojati domaæe lužane ponekad poznat kao pigmeji. Najviši od ovih ljudi, takoðer znavši toliko Mbuti, rijetko prijeðu 5 stopala u visini. Njihova malena velièina omoguæi seliti šumu efikasnije nego viši ljudi.

SJAJNE CIVILIZACIJE U PRAŠUMI

Današnji veæine lužani žive u malene sporazume ili vrše selilaèki lov i skup. U prošlost, tropske prašume i okolna podruèja je podržala sjajne civilizacije kao Mayas, Inke, i Aztecs koji su razvili složena društva i je napravila sjajne doprinose u znanost.

To sjajne civilizacije su suoèavale sa neke od istih ekoloških problema (pretjerana šuma gubitak, erozija zemljišta, prenapuèenost, nedostaješ od vode opskrbi) da mi suoèavamo sa danas. Za Maya, šteta okolina bih mogao biti tako vrlo dobro što se tièe uzroka njihov pad.

LJEKOVITO BILJNO ZNANJE OD DOMAÆIH LJUDI

Jedan od najuzbudljivija podruèja istražuju u tropske šume su ethnobotany koji su uèenje od kako ljudi upotrijebi domaæe biljke u èašæenje bolest i bolest. Šuma nastaniš ima nevjerojatno znanje od ljekovitih biljaka s lijekovima za sve od zmijskih ugriza u tumore.

Dosad mnogi od recepti lijekovi su upotrijebili u zapadnom svijetu su bili dobijeni iz biljke i 70 od biljke su identificirale toliko imati anti-rakovi karakteristike kod SAD Nacionalan Rak Institutski su naðene samo u tropskoj prašumi.

Tipièno znanja ljekovitih biljaka su pronošene sram ili " vraè " od sela. sram postupa sa bolestan èesto tijekom pomno izraðenih ceremonija i rituali pomoæu biljaka su razumjeli iz okolnu šumu.

ŠTO JE DOGODIO U DOMAÆE LJUDE OD AMAZONKE?

Prije otkriæa Novog Svijeta kod Christophera kolumbijski u XV. stoljeæu, je procijenio 7-10 milijunski Indijanci (uvjet za Amerièke uroðene ljude) je živio u Amerikanca prašume, napola od njih u Brazilu. Sjajni gradovi su postojali u Andes i Amazona je podržala poljoprivredna društva.

Dolazaka Europljana su donijeli kraj od domaæih civilizacija u Central i Južna Amerika. Europljani ostvarene bolesti koji su ubili milijune od Indijanaca i iznutra 100 godina od dolaska od ovih autsajdera, Indijanac populacija je reducirala pored 90 . Najviše od održanje domaæi ljudi je živjelo u unutrašnjost od šume: bilo koji poguran tamo kod Europljana, ili tradicionalno živuæi tamo u manjim grupama.

ZADIRKUJE U PRAŠUMI

Dok oni ne promatraju TV, upotrijebe Internet, ili igraju video-igre, zadirkuje u prašuma uèiniš mnogi od istovrsnih stvari valjda uèiniš. igraš s prijateljima, pomognu njihove obitelji s svakodnevnim poslovima, i idu u školu.

Od " prašuma zadirkuje " živ zaglavni kamen u prirodni nego prosjeèno Amerièko dijete, oni uèe stvari to su uslužan u okolini oko njih. Od rane dobi mnoga djeca uèe kako pecati, love, i sakupljeni materijali i hrana od šume. Umjesto odlazak igralište ili trgovaèki centar iz šale, djeca mjestimice kao Amazona potrošiti najviše od njihovog vremena na otvorenom igraju seæi u šumi i u rijekama i potoci.

ZAŠTO SU PRAŠUME VAŽAN?

Prašume su važne u globalan ekosistem. Rainforests:
 • daju dom u mnoge biljke i životinje
 • pomoæ stabiliziraš svjetsku klimu
 • štite protiv poplave, suša, i erozija
 • su izvor za lijekove i hrana
 • podrže plemenske ljude i
 • su zanimljivo mjesto u posjet


PRAŠUMA POMOÆ STABILIZIRAŠ KLIMU

Prašuma pomoæ stabiliziraš svjetsku klimu kod upijajuæeg ugljiènog dioksida od atmosfere. Otpusti kao višak ugljièan dioksid u atmosfera je vjerovana pridonijeti klimatskoj promjeni preko globalnog otopljavanja. Zato prašume imaju važan u oslovljavanju globalno otopljavanje.

Prašume takoðer utjeèu na lokalno vrijeme uvjetuje pored kreiranja kiša i moderirati temperature.

PRAŠUME DAJU DOM ZA BILJKE I ŽIVOTINJSKI SVIJET

Prašume su smjestiti velik broj od svjetske biljke i životinje vrsta, ukljuèujuæi mnogi ugroženu vrstu. Kao šume su smanjene, mnogi vrsta je osuðivana u izumiranje. Neka prašuma vrsta može samo preživi u njihovom prirodnom habitatu. Zoološki vrt ne mogu spasiti sve životinje.

PRAŠUMA POMOÆ ODRŽIŠ VODU KRUŽIŠ

Prašuma pomoæ održiš vodu ciklus. Po U.S. Geološko Istraživanje, "voda kružiš, takoðer znavši toliko hydrologic kruže, opiše neprekidno kretanje od vode na, iznad, i ispod izglade od Zemlje."

Uloga prašuma u voda kruži dodati zalijevati atmosferu preko procesa od transpiration (gdje oslobode vodu od njihovih lišæa tijekom fotosinteze). Ova vlaga pridonese u formacija kišnih oblaka koji oslobode vodu izdaju prašumu. U Amazona, 50-80 od vlaga ostane u ekosistemu zalijevaš ciklus.

Kada šume su smanjene, manja vlaga je ulazi u atmosferu i kiša opada i ponekad vodi u sušu.

PRAŠUME SMANJE EROZIJU

Korijena prašuma drva i vegetacija pomognu kotveno tlo. Kada drva su smanjena nema duže išta štititi temelj i zaprlja brzo je odnijeto s kišom. Proces od ispiruæi od tla je poznat kao erozija.

Kao tlo je zalijevano u rijeke prouzroèi probleme za ribu i ljudi. Riba trpiš zato što voda postane oblaèan, dok ljudi imaju problema ploviti plovni kanali to su pliæi zbog poveæane kolièine od prljavštine u vodi. U meðuvremenu Farmers izgubiš površinski sloj tla to je važan za rastuæe potkraæene kose.

ZAŠTO SU PRAŠUME NASTRADATI?

Svakog godine podruèja prašume velièine New Jerseya je smanjen i je uništila. Biljke i životinje taj naviknut na žive u ovo pošume bilo koji kalup ili moram naæi novu šumu u pozivni njihov dom. Zašto su prašume nastradati?

Ljudi su glavni uzrok od prašume uništenje ili deforestation. Ljudi smanje prašume za mnoge razloge, sadržavanje:
 • drven za i graðevna drvo i drvo za pravljenje zapali
 • poljoprivreda za i malene i velike farme
 • pristane za siromašan Farmers tko nema bilo gdje inaèe živjeti
 • ispasište za stoku i
 • cestogradnja


UBILJEŽITI I GRAÐEVNO DRVO ŽANJUÆI U PRAŠUMI

Jedan od glavnog uzroka prašume uništenja ubilježi. Mnogih tipova drvenog su upotrijebili za namještaj, pokrivajuæi podom, i graðevinski je žen od tropskih šuma u Africi, Azija, i Južna Amerika. Kod kupnje sigurni drveni proizvodi, nastane mjestimice kao Sjedinjene Amerièke Države direktno pridonesu u uništenje od prašuma.

Dok upis može biti izveden na naèin da smanji oštetiti okolinu, najviše ubilježiti prašuma je sama destruktivan. Velika drva su smanjena i je vukao preko šume, dok prilazi otvore udaljenu šumu podruèja u poljoprivredu kod siromašnog Farmersa. U Afrika upisi radnici èesto oslone na " bushmeat " za protein. loviš životinjski svijet kao gorile, jelen, i èimpanza za hranu.

Istraživanje je našlo da broja vrste osnuješ u je ubilježila prašumu mnogo spusti nego broj je naðen u netaknutoj glavnoj prašumi. Mnoge prašume životinje ne možemo preživjeti u promijenjenoj okolini.

Lokalni ljudi èesto oslone na beraèko drvo za prašume za ogrjev i graðevinski materijali. U prošle takve prakse pogotovo nisu oštetile u ekosistem. Kako god, danas u podruèja s velike ljudske populacije, sušti broj od ljudi prikupljanje drvo od podruène prašume mogu biti ekstremno ošteæenje. Na primjer pošumi oko izbjeglièki kampovi u Central Afrika (Ruanda i Kongo) praktièki je bio skinut od svih drva u nekim podruèjima.

POLJOPRIVREDA U PRAŠUMI

Svake godišnje tisuæe milje prašume nastradaš za poljoprivrednu upotrebu. Dvije glavne grupe odgovoran za obraæanje prašuma u farmu sirotuju Farmersa i korporacije,

Siromašan Farmers u mnogim dijelovima od svijeta osloniš na èišæenje prašumu u hranu njihove obitelji. Bez pristup u bolje poljoprivredne zemlje, ovi ljudi upotreba sniziš- i-gorjeti jasne zakrpe od šume za kratko-tri izvuèena broja cycle od vremena. Tipièno, oni obrade zemlju krèevinu za nekoliko godina prije tlo iscrpe od hranjivih tvari i moraju nastaviti u novu zakrpu od šume.

Poljoprivredna poduzeæa oèiste više prašuma nego ikada prije, posebno u Amazona gdje velika podruèja od prašume je obraæanje u soju farme. Neki struènjaci vjeruju da Južna Amerika jednog dana æe imati podruèje farma koji natjeèe taj od Amerièkog Srednjeg Zapada. Mnogo od ova farma æe doæi nauštrb Amazona prašuma.

STOKA U PRAŠUMI

Uklanjajuæi za stoèan pašnjak je glavni uzrok od deforestation u Amazoni i Brazil sada proizvede više buni nego ikada prije. Osim stoèariti za hranu, mnogi zemljoposjednici upotrijebe stoku proširiti njihova kopnena držanja. Kod jednostavno plasirajuæi stoka na podruèju šuma pristaneš, zemljoposjednici mogu steæi vlasništvo uspravi u tu zemlju.

CESTOGRADNJA U PRAŠUMI

Cesta i cestovna konstrukcija u prašumi otvori velika podruèja za razvoj. U Brazil, Trans-Amazonian cestovni je rezultirao u uništenje od golemih podruèja pošumiš pored siromašnih naseljenika, loggeri, i kopneni špekulanti. U Afrika, ubilježiti ceste date pristupiti ribokradice tko lov endagered životinjski svijet toliko " bushmeat " ili mesni je prodao u graðanstva.

ULOGA OD SIROMAŠTVA U DEFORESTATION


Deforestation u Brazilu
Siromaštvo igra veliku ulogu u deforestation. Svjetske prašume su naðene u najsiromašnijim podruèjima na planetu. Ljudi tko žive u i oko prašume oslone na ove ekosisteme za njihov opstanak. sakupljena voæe i drvo, loviš životinjski svijet stavljeno meso na stolu, i su plaæena od poduzeæa koji izvade financijska sredstva od šume zemlje.

Najruralniji grešnik nikada izbori koji u Western zemlje mi uzmemo zdravo za gotovo. Ovi ljudi skoro nikada izbor iæi sveuèilišni ili postati lijeènika, tvornièki radnik, ili tajnik. moram živjeti na raèun zemlje koji okruži njih i iskoristiti koja god financijska sredstva mogu naæi. Njihovo siromaštvo košta cjelokupnog svijeta preko gubitka od tropskih prašuma i životinjski svijet. Bez pobrinjenja za ovo nastane prašume ne možemo biti spašene.

KAKO MOŽE SPASITI PRAŠUME?

Prašume nestanu vrlo brzo. Dobre vijesti su da postojati mnogo ljudi tko žele spasiti prašume. Crna vijest spasi prašume biti lagano. Æe uzeti napore od mnogih ljudi radni zajedno da bi osiguraju prašume i njihov životinjski svijet æe preživjeti za vaša djeca cijeniti i uživaju u.

Neki koraci za štedljive prašume i, na široj ljestvici, ekosistemi diljem svijeta usredotoèiti " DRVA ":
 • Uèe ostale o važnosti od okoline i kako oni mogu pomoæi spase prašume.
 • Vrate ošteæene ekosisteme kod sjetvenih drva na zemlji gdje šume su bili smanjeni.
 • Ohrabruje ljude živjeti u put koji ne povrijedi okolinu
 • Utemelje parkove štititi prašume i životinjski svijet
 • Podrže poduzeæa koji djeluju u putevi koji minimiziraju oštetiti okolinu


ŠTEDLJIVE PRAŠUME PREKO OBRAZOVANJA

Obrazovanje je kritièno dio od spašavanja svjetske prašume. Ljudi moramo vidjeti ljepotu i razumiju važnosti ovih šuma tako æe željeti štititi njih. Ekološko obrazovanje bih trebalo dogoditi i u zapadne zemlje kao Sjedinjene Amerièke Države i u zemljama koji imaju prašumu kao Bolivija i Madagaskar.

U Sjedinjene Amerièke Države, ljudi trebaju razumjeti njihovu ulogu u gubitku od prašuma. Na primjer, kupnja sigurni proizvodi kao mahagonij pridonese u sjeèu od prašuma u drugim zemljama. Ako mi kao Amerikanci napravimo napor uèiti o okolina mogu razumjeti kakav sam gubljenje kao prašuma nestane. može takoðer napravi odluke kupiti proizvode i podrže poduzeæa i organizacije koji pomognu prašumu.

U prašume zemlje lokalni ljudi ponekad ne znaju zašto šume su važne. Preko obrazovni programiraju ove ljude mogu uèiti te šume daju kljuène usluge (kao èista voda) i domaæe biljke i životinje osnovati nigdje inaèe u svijetu. Nekoliko djeca u mjesto kao Madagaskar zna te lemure nije naðeno u Americi. si baš sretan kada oni uèe te lemure samo žive u Madagaskar.

REHABILITIRAJU I VRATE PRAŠUME

U pokušavanje štititi prašume trebamo takoðer pogledaju kako oštetivši šume mogu biti vrtane u zdravlje. Dok to nemoguæe posadi nanovo prašumu, neke prašume mogu oporaviti nakon su bili smanjivši - posebno ako oni imaju neku pomoæ preko saðenja od drva. U neki sluèajevi su takoðer moguæi upotreba obešumivši zemlje za poboljšane oblike od poljoprivrede tako mogu dati hranu za ljude živeæi blizu. Kada ovi ljudi prehramben neæe trebati smanjivši više pošumiti biljne potkraæene kose.

Jedno obeæavajuæe podruèje istraživanje pogleda prastara društva koji je živjelo u Amazonu prašuma prije dolazak od Europljana u XV. stoljeæu. Oèito ove populacije su mogle obogatiti prašumu zaprljaš, koji obièno baš siromašan, upotrijebi ugljenu pisaljku i životinjske kosti. Kod sve bolje tlo kvalitetno, velika podruèje Amazona koji je bila obešumljivana bih mogao biti korišten podršku poljoprivreda. To bih mogao pomoæi smanje pritisak na prašumi podruèja za poljoprivrednu zemlju. Unaprijede, " terasa pretvarati se " zaprljaju toliko je pozvan, bih mogao biti korišten pomoæ boriš globalno otopljavanje od upije ugljièan dioksid, važan staklenik plin.

OHRABRUJU LJUDE ŽIVJETI U PUTEVE KOJI UÈINE NISU BILI POVRIJEDILI OKOLINU

Kljuèni dio štedljive prašume i okolina ohrabruju sve ljude živjeti u puteve koji manje naude li u svijet oko njih. Vozaèko gorivo uèinkoviti automobili, oèuvati vodu, iskljuèiti svjetla kada ti ne trebaš, i reciklira li svi putevi koji i vaša obitelj možeš smanjiti vaše djelovanje na okolini.

Što može uèiniti pomoæ okolina?

U prašume zemlje mnogi znanstvenici i organizacije rade pomoæ lokalni ljudi živjeti u puteve koji prouzroèe manje oštetiti okolinu. Neki ljudi nazovu ovu ideju " održiv razvoj." Održiv razvoj ima cilj od poboljšavanja životi od ljudi dok u isto vrijeme štiteæi okolinu. Bez poboljšavanja izdržavanje od ljudi živeæi u i oko prašume su same težak štititi parkove i životinjski svijet. Oèuvanje moram biti radi lokalni ljudi izrade parkovi raditi.

UTEMELJE PARKOVE KOJI ŠTITE PRAŠUME I ŽIVOTINJSKI SVIJET

Kreiranja zaštiæena podruèja kao nacionalni parkovi su sjajni put spasiti prašume i drugi ekosistemi. Zaštiæena podruèja su lokacije koje prime zaštitu zbog njihov ekološki ili kulturna vrijednost. Opæenito zaštiæena podruèja su upravljana od vlada i upotreba parkiraš rendžere i straže provoditi pravila od parka i štite protiv ilegalnih aktivnosti kao lov i sjeèa od drva.

Današnji parkovi štite mnogi od svjetske najugroženije vrste. Životinje kao Panda su naðene samo u zaštiæenim podruèjima.

Parkovi su najuspješniji kada podrška od lokalnih ljudi živeæi u i oko oni su štitili podruèje. Ako lokalni ljudi interes u parku bi mogli formirati " društvenu stražu " koja štite park od ilegalnog upisa i životinjski svijet poširajuæi.

Uèinkovit put štititi prašume ukljuèiti uroðene ljude u parku vodstvo. Uroðeni ljudi znaju više o šumi nego itko i interes u štiteæi kao produktivan ekosistem koji ono daje njih prehramben, prikriju, i èista voda. Istraživanje je našlo taj u nekim sluèajevima, " uroðene rezerve zapravo bih mogao " štititi prašumu poboljšaš nego " nacionalni " parkovi " u Amazoni.

Parkovi mogu takoðer pomognu ekonomiju u prašumi zemlje kod privlaèeæi strani turisti tko platiš ulaznice, unajme lokalne wildneress vode, i kupe lokalne narodne rukotvorine kao košare, majice, i kuglica narukvice.

PODRŽE PODUZEÆA TAJ POVRIJEDE OKOLINU

Danas postojati mnoga poduzeæa su brinula o okolini. Ova poduzeæa nadaju puteve smanjiti njihovo djelovanje na svijetu oko njih preko reciklaže, pomoæu manje energije, i potporno oèuvanje napori u drugim zemljama. Ako potrošaèi ti voliš i vaši preci podrže ova poduzeæa kod kupnje njihovi proizvodi i servisi zatim okolina æe biti u povoljnijem položaju.

Kako otkriti ako poduzeæa su eco-prijateljski

ECOTOURISM

Ecotourism je ekološki odgovorno putovanje uživati u i cijene prirodu i kulturna iskustva. Ecotourism bih trebao imati nisko djelovanje na okolini i bih trebao pridonijeti u zadovoljstvo od lokalnih ljudi.KAKAV TI UÈINIŠ MOŽEŠ DOMA U POMOÆ OKOLINA

Postojati nekoliko stvari možete uèiniti doma pomoæ smanjiti vaše djelovanje na okolini.
 • Iskljuèe svjetla kada ti ne trebaš njih. Kada laki gomolji izgore zamijene njih s energijom-efikasnost gomolji
 • ne otpadna voda.
 • ponovno iskoristiti
 • Ohrabruje vašu preci vožnja nabaviti gorivo-uèinkoviti automobili i ne pregrije njihovu kuæu.
 • vaše životinje neka ide kada ti ne želiš njih bilo koje više. Prije kupnja ljubimac budi siguran da ti si spreman ono pobrine za. Imati ljubimac je odgovornost.


Stvari možete pomoæ spasiti prašume:
 • kupiš proizvode su napravili od životinjski svijet oguli kožu
 • kupiš egzotiène ljubimce koji su bili skupljani od divlji. može pitati tetošiti trgovine da li životinje " divlje-zateèen " ili " zatvoren jesu li uzgajane." " Zatvoren je uzgajao " životinje si više prijateljski za okolinu
 • Kupe je reciklirao papir.
 • kupiš drvene proizvode od Indonezije, Malezija, Brazil, ili Afrika ukoliko ti znaš oni potjeèu od eco-prijateljski dobavljaèi. Dobar put znati ako drven je prašuma-siguran je ako ono ima " potvrdu etiketa." primjera potvrde staviš etiketu " FSC-potvrðena " koja sredstva drvo potjeèe od sustainably je li upravljana šume.
 • Uèi više o prašumama i biljke i životinje koji žive u njih. Reknu vaše prijatelje i preci zašto prašume su važne.
PRAVNI

Pristati upotrebu ove dokumenta besplatne distribucije putem tiskaš ili inaèe ovime je dana, pod uvjetom da mongabay.com je vjerovana toliko izvor.

Mongabay.com cilja povišicu zanimati u životinjskom svijetu i wildlands dok pomaganje svjesnost od ekoloških pitanja. Ukoliko inaèe je specificirao, sav sadržaj na mjestu je napisano od strane retorika Butler.

Engleskog verzije mjesta je raspoloživo.
©2007 Rhett Butler