BETH YDY RAINFORESTS?

'n drofannol rainforests ydy choedwigoedd ag 'n dal brennau, gynhesed hinsawdd, a choelbrennau chan adlaw. I mewn 'n beth rainforests glawia yn anad 'n un fodfedd beunydd!

Rainforests ydy sefydla i mewn Affrig, yr, Asia, Awstralia, a 'n ganolog a 'n dde Amerig, Yr. 'r 'n fwyaf rainforest i mewn 'r byd ydy 'r Aruthra rainforest.

BLE YDY RAINFORESTS Lleoledig?

Rainforests ydy sefydla i mewn 'r drofannau, 'r amgant cyd-rhwng 'r Drofan chan Fympwy a Drofan chan Cancr. I mewn 'n hwn amgant 'r haul ydy 'n aruthr gadarned a ddisgleiria o ddeutu yr un swm chan adeg beunydd 'n bob blwyddyn belled gwneud 'r hinsawdd gynhesed a 'n ddiysgog.'n llawer beuoedd ca rainforest. 'r beuoedd ag 'r 'n fwyaf swm chan rainforest ydy:
 1. 'n haerllug
 2. Ceula, Gweriniaethwr Gweriniaeth
 3. Peru
 4. Indonesia
 5. Colombia
 6. Papua 'n grai Guinea
 7. Venezuela
 8. Bolivia
 9. Mexico
 10. Suriname


BETH GWNEUTHURIAD A RAINFOREST?

'n bob rainforest ydy unique eithr dacw ddilysed arweddau 'n gyd at 'n bob 'n drofannol rainforests.
 • leoliad rainforests anwiredd i mewn 'r "drofannau"
 • Rainfall: rainforests ca o leiaf 80 fodfeddi chan adlaw per blwyddyn
 • nenlen rainforests ca a nenlen sy 'r caenen chan bannau a cenhadau ffurfiedig heibio 'n agos 'n ofodol rainforest brennau. 'n fwyaf 'n wefusol blanhigion a anifeiliaid i mewn 'r rainforest buchedda i mewn 'r nenlen. 'r nenlen Mai bod 100 chorfannau fry 'r crensiedig.
 • Biodiversity: rainforests ca a guwch 'n gydwastad chan biolegwr amrywiaeth ai biodiversity. Biodiversity ydy 'r enw canys 'n bob 'n fyw bethau - debyced blanhigion, anifeiliaid, a fungi - sefydla i mewn an ecosystem. Gwyddoniaid choelia 'n hwnnw o ddeutu 'n hanner 'n wefusol blanhigion a anifeiliaid sefydla ymlaen bridd bro arwyneb buchedda i mewn rainforests.
 • Symbiotic berthynasau cyd-rhwng rhywogaeth: rhywogaeth i mewn 'r rainforest 'n fynych gwaith ar y cyd. A symbiotic berthynas ydy berthynas ble 'n ddau 'n amgen rhywogaeth budd heibio cyfnerthu 'n bob 'n arall. Er enghraifft 'n beth blanhigion chynnyrch faned d] adail a siwgr canys forgrug. I mewn adwedd 'r forgrug achlesa 'r blanhigion chan 'n arall bryfed 'n hwnnw Mai angen at daledig ymlaen 'r blanhigyn cenhadau.


BETH YDY 'R Nenlen?

I mewn 'r rainforest 'n fwyaf blanhigyn a 'n anifeilaidd buchedd ydy 'n ddim sefydla ymlaen 'r choedwig barth eithr i mewn 'r 'n ddeiliog byd 'n hysbys cyn 'r nenlen. 'r nenlen, pa Mai bod tra 100 chorfannau fry 'r crensiedig, gwneir i fyny 'n wefusol overlapping bannau a cenhadau chan rainforest brennau. Gwyddoniaid amcangyfrif 'n hwnnw 70-90% chan buchedd i mewn 'r rainforest ydy sefydla i mewn 'r brennau gwneud 'n hwn 'r 'n abla chynefin canys blanhigyn a 'n anifeilaidd buchedd. 'n llawer ddäed-'n hysbys anifeiliaid cynnwys epaod, brogaed, enau-goegion, adar, nadredd, syrthni, a faned cathau ydy sefydla i mewn 'r nenlen.

'r amgylchedd chan 'r nenlen ydy 'n aruthr 'n amgen chan 'r amgylchedd chan 'r choedwig barth. Yn ystod 'r ddiwrnod, 'r nenlen ydy 'n galetach a hotter na 'n arall banodau chan 'r choedwig a 'r blanhigion a anifeiliaid 'n hwnnw buchedda dacw 'n anad addasedig canys buchedd i mewn 'r brennau. Er enghraifft, achos 'r swm chan cenhadau i mewn 'r nenlen biser gwneuthuriad 'i anhawdded at esgobaeth yn anad hychydig chorfannau, 'n llawer nenlen anifeiliaid ddibynnu ar 'n fan alwadau ai 'n delynegol canau canys cyfrannu. Adwyau cyd-rhwng brennau 'n anenwog 'n hwnnw 'n beth nenlen anifeiliaid bryf, lithriad, ai hysbonc at chwimia o ddeutu i mewn 'r treetops.

Gwyddoniaid ca belled been ddiddoredig i mewn astudio 'r nenlen eithr chan 'r anterth chan rainforest brennau hymchwil wedi bod anhawdded dan 'n ddiweddar. Heddiw dacw arbenniced hwylusa ag chortyn bontydd, hysgolion, a dyrau at borth gwyddoniaid canfod 'r chwnselau chan 'r nenlen.

'r nenlen ydy 'n gyfiawn 'n un chan 'n amryw bendro caenennau i mewn 'r rainforest. Chymer drem am 'r darlun eglurhaol ymlaen 'r 'n aswy at esgobaeth 'r 'n arall caenennau ('r overstory, ddealledig, 'n grebach caenen, a choedwig barth).

'R RAINFOREST Barth

'r cenhadau chan 'r nenlen gwneuthuriad 'r crensiedig caenen 'n wefusol rainforest ydy 'n fynych dywyllwch a humid chyfle. Hagen, er 'i 'n ddianwadal [er, 'r rainforest barth ydy an bwysiced bannod chan 'r choedwig ecosystem.

'r choedwig barth ydy ble decomposition chymer chyfle. Decomposition ydy 'r goruchwyliaeth heibio pa braena debyced fungi a microorganisms dor obry 'n ddifywyd blanhigion a anifeiliaid a recycle 'n anhepgorol ddefnyddiau a nutrients.

'n llawer chan 'r 'n fwyaf rainforest anifeiliaid ydy sefydla ymlaen 'r choedwig barth. 'n beth chan 'n hyn chynhwysa cawrfilod, 'r tapir, a 'r jaguar.

PAHAM GWNA RAINFORESTS CA 'n gynifer BATHAU CHAN BLANHIGION A Anifeiliaid?

'n drofannol rainforests 'n amwyn 'r 'n fwyaf amrywiaeth chan 'n fyw horganydd ymlaen Bridd. Er anhuddan 'n llai na 2% chan Bridd arwyneb, rainforests d] yn anad 50% chan blanhigion a anifeiliaid ymlaen Bridd. Dyma 'n beth enghreifftiau 'n wefusol richness chan rainforests:
 • rainforests ca 170,000 'n wefusol byd 250,000 'n hysbys blanhigyn rhywogaeth
 • 'r 'n gyd Ansoddau has 81 rhywogaeth chan brogaed, pryd Madagascar sy 'n fanach na Texas, Mai ca 300 rhywogaeth.
 • Ewrop has 321 bili-pala rhywogaeth, pryd barc i mewn 'r rainforest chan Peru (achles 'n genedlaethol Barc) has 1300 rhywogaeth. Rainforests ca abledd chan blanhigion a anifeiliaid canys 'r 'n ddilynol achlysuron:
 • hinsawdd achos rainforests ydy lleoledig i mewn 'n drofannol amgannau, chân choelbren chan 'n araul. 'n hwn 'n araul ydy 'n ddychweledig at egni heibio blanhigion trwodd 'r goruchwyliaeth chan photosynthesis. Pryd dacw choelbren chan 'n araul 'n hwnnw chyfrwng dacw choelbren chan egni i mewn 'r rainforest. 'n hwn egni ydy ystoriedig i mewn blanhigyn vegetation sy boredig heibio anifeiliaid. Achos dacw choelbren chan borthiant dacw 'n llawer rhywogaeth chan blanhigion a anifeiliaid.
 • nenlen 'r nenlen adail 'n wefusol rainforest chyfrwng dacw 'n fwy chyfleadau canys blanhigion at brifio a anifeiliaid at buchedda. 'r nenlen chynigion 'n grai darddiadau chan borthiant, chlydwch, a chuddfeydd, arlwya 'n arall byd canys interaction ag cyd-rhwng 'n amgen rhywogaeth. Er enghraifft dacw blanhigion i mewn 'r nenlen alwedig bromeliads 'n hwnnw hystorfa d[r i mewn 'n hwy cenhadau. Anifeiliaid debyced brogaed arfer 'n hyn bocedi chan d[r canys hela a laying 'n hwy wyau.

Jaguar


'n biglas a 'n felyn macaw


Chameleon (enau-goeg)


'n ir parrot

Orangutan


Silverback Yn twlcio


Gwenwyn saeth broga


Cassowary

Lindys


'n ir bren python


Epa broga


'n fetelaidd chwil

Choedwig cawrfil


Iguana


Syrthni


[yll bili-pala


RAINFOREST MAMMALS

'n drofannol rainforests ydy 'n gartrefol at 'n llawer bathau chan mammals.

RAINFOREST Adar

'n drofannol rainforests ydy 'n gartrefol at 'n llawer bathau chan adar.Rainforest Hymlusgiaid& Amphibians

'n drofannol rainforests ydy 'n gartrefol at 'n llawer bathau chan hymlusgiaid a amphibians.

Rainforest bysgod

'n drofannol rainforest ddyfroedd - cynnwys afonydd, chilfachau, llynnau, a chorstiroedd - ydy 'r 'n gartrefol at 'r fwyafrif chan freshwater bysgod rhywogaeth. 'r Aruthra Basn 'n unig has tra 3000 'n hysbys rhywogaeth a 'n bosib 'n gymaint unidentified rhywogaeth.

'n llawer 'n wefusol 'n drofannol bysgod cadwedig i mewn freshwater bysgodlyn ydy 'n gysefin chan 'r rainforest. Bysgod debyced Angelfish, neon tetras, Drafod, a 'n gyd algae-bwyta catfish ydy chan 'r 'n drofannol choedwigoedd chan 'n dde Amerig, Yr, pryd Danios, Gouramis, Siamese Cwffio Bysgod (ai 'n amgen), a 'r Chlown Loach ydy chan Asia.

Rainforest bryfed

'n fwyaf chan 'r 'n anifeilaidd rhywogaeth sefydla i mewn 'r rainforest ydy bryfed. O ddeutu 'n un ban chan 'n bob 'n anifeilaidd rhywogaeth 'n hwnnw wedi bod enwedig a darluniedig heibio gwyddoniaid ydy chwilod. 'n agos 500,000 bathau chan chwilod ydy 'n hysbys at bod.

RAINFOREST Bobl

'n drofannol rainforests ydy 'n gartrefol at chiwdod bobl pwy ddibynnu ar 'n hwy 'n amgylchynol canys borthiant, chlydwch, a feddyginiaethau. Heddiw 'n aruthr brined choedwig bobl buchedda i mewn 'n draddodiadol ffyrdd; 'n fwyaf wedi bod arddangosiad heibio allan gwladychwyr ai wedi bod dreisiedig at anrhega i fyny 'n hwy lifestyles heibio llywodraethau.

'n wefusol aros choedwig bobl, 'r Aruthra ategion 'r 'n fwyaf boblogaethau, er 'n hyn bobl hefyd, wedi bod impacted heibio 'r ddiweddared byd. Pryd hwy daweled arfer ymlaen 'r choedwig canys 'n draddodiadol hela a aeddfedu, 'n fwyaf Amerindians, cyn 'n hyn bobl alwir, brifio chnydau (debyced 'n gyffredin, amlyced, a Rhys), arfer 'n orllewinol da (debyced fetel baeolau, badellau, a utensils), a gwneuthuriad 'n rheolaidd bleserdeithiau at drefi a caerau at chyrch borthiannau a wares at farchnad. Daweled 'n hyn choedwig bobl biser addysga ni choelbren o ddeutu 'r rainforest. 'n hwy adnabyddiaeth chan 'n feddyginiaethol blanhigion arferedig canys draethawd adwyth ydy unmatched a chân a gymaint 'n ddeallus chan 'r ecoleg chan 'r Aruthra rainforest.

I mewn Affrig, yr dacw 'n enedigol choedwig breswylwyr ar adegau 'n hysbys cyn chorachesau. 'r 'n dal chan 'n hyn bobl, hefyd 'n hysbys cyn 'r Mbuti, 'n amheuthun bod yn fwy na 5 chorfannau i mewn anterth. 'n hwy faned faint alluoga 'u at chwimia o ddeutu 'r choedwig 'n fwy 'n effeithiol na 'n dal bobl.

GYMAINT GWAREIDDIAD I MEWN 'R RAINFOREST

Heddiw 'n fwyaf choedwig breswylwyr buchedda i mewn faned drefedigaethau ai arfer nomadic hela a aeddfedu. I mewn 'r 'n orffennol, 'n drofannol rainforests a 'n amgylchynol gwynebau ategedig gymaint gwareiddiad debyced 'r Mayas, Incas, a Aztecs 'n hwnnw datblygedig 'n ddyrys chymdeithasau a made gymaint chyfraniadau at gwyddoniaeth.

'n hyn gymaint gwareiddiad wynebedig 'n beth 'n wefusol 'n un 'n amgylchfydol broblemau ('n ormodol choedwig anelw, bridd erosion, overpopulation, ball chan d[r chyflenwadau) 'n hwnnw ni chlawr heddiw. Canys 'r Maya, 'r amhariad at 'r amgylchedd Mai wedi bod felly gymaint cyn at achlysur 'n hwy downfall.

'N FEDDYGINIAETHOL BLANHIGYN ADNABYDDIAETH CHAN 'N ENEDIGOL Bobl

'n un 'n wefusol 'n fwyaf 'n gyffrous gwynebau chan hymchwil i mewn 'n drofannol choedwigoedd ydy ethnobotany sy 'r astudiaeth chan mor bobl arfer 'n enedigol blanhigion at amheuthun adwyth a afiechyd. Choedwig bobl ca an 'n anghredadwy adnabyddiaeth chan 'n feddyginiaethol blanhigion ag feddyginiaethau canys bopeth chan neidr brathau at tumors.

At amseriad 'n llawer 'n wefusol prescription chyfferiau arferedig i mewn 'r 'n orllewinol byd wedi bod darddedig chan blanhigion a 70% 'n wefusol blanhigion identified cyn cael anti-cancr nodweddion heibio 'r NI 'n genedlaethol Cancr Sefydliad ydy sefydla 'n un i mewn 'r 'n drofannol rainforest.

Typically adnabyddiaeth chan 'n feddyginiaethol blanhigion ydy arweiniedig heibio 'r 'n ffug ai "feddyginiaeth [r" chan bentref. 'r 'n ffug amheuthunion 'r saled 'n fynych yn ystod fanyled ddefodau a rituals arfer blanhigion aeddfeted chan 'r 'n amgylchynol choedwig.

BETH DAMWEINIEDIG AT 'R 'N ENEDIGOL BOBL CHAN 'R Aruthra?

O'r blaen 'r darganfyddiad 'n wefusol 'n grai Byd heibio Christopher Colombus i mewn 'r 15th canrif, an amcangyfrifedig 7-10 filiwn Amerindians ('r deler canys 'n Americanaidd angenoctid bobl) bucheddedig i mewn 'n Americanaidd rainforests, 'n hanner chan 'u i mewn 'n haerllug. Gymaint caerau bodoledig i mewn 'r Andes a 'r Aruthra ategedig 'n amaethyddol chymdeithasau.

'r ddyfodiad chan 'n Ewropeaidd cyrchedig 'r adlaw 'n wefusol 'n enedigol gwareiddiad i mewn 'n ganolog a 'n dde Amerig, Yr. 'n Ewropeaidd arweiniedig afiechydon 'n hwnnw 'n lladdedig filiynau chan Amerindians a mewn 100 blwydd chan 'r ddyfodiad chan 'n hyn allan, Amerindian boblogaeth was doledig heibio 90%. 'n fwyaf 'n wefusol goroesi 'n enedigol bobl bucheddedig i mewn 'r 'n dufewnol chan 'r choedwig: un o'r ddau cilgwthiedig 'na heibio 'r 'n Ewropeaidd, ai 'n draddodiadol 'n fyw 'na i mewn 'n fanach dyrrau.

FYNNOD I MEWN 'R RAINFOREST

Pryd hwy don't gwylfa TV, arfer 'r Rhyngrwyd, ai chwarae 'n fideo campau, fynnod i mewn 'r rainforest gwna 'n llawer 'n wefusol 'n un bethau 'ch 'n debygol gwna. Byncian ag ceraint, borth 'n hwy deuluoedd ag 'n gorawl, a cer at hysgol.

Pryd "rainforest fynnod" buchedda 'n agosach at anian na 'r canolbris 'n Americanaidd blentyn, ddysgan bethau 'n hwnnw ydy borth i mewn 'r amgylchedd am 'u. Chan an gynhared hoed 'n llawer blant ddysg mor at bysgod, helfa, a cholect ddefnyddiau a borthiant chan 'r choedwig. Dros cerdded at a playground ai a siopa gordd canys cellwair, blant i mewn chyfleadau debyced 'r Aruthra bwra 'n fwyaf chan 'n hwy adeg outdoors canu i mewn 'r choedwig a i mewn afonydd a aberoedd.

PAHAM YDY RAINFORESTS Bwysiced?

Rainforests ydy bwysiced at 'r b[l ecosystem. Rainforests:
 • arlwya addef at 'n llawer blanhigion a anifeiliaid;
 • borth cadernid 'r byd hinsawdd;
 • achlesa erbyn aches, dywydd sych, a erosion;
 • ydy darddiad canys feddyginiaethau a borthiannau;
 • 'n amwyn chiwdod bobl; a
 • ydy an 'n ddiddorol chyfle at hymweliad


RAINFORESTS BORTH CADERNID Hinsawdd

Rainforests borth cadernid 'r byd hinsawdd heibio amsugno carbon ddeuocsid chan 'r awyrgylch. Gormod carbon ddeuocsid i mewn 'r awyrgylch ydy coeliedig at chyfranna at hinsawdd chyfnewidiad trwodd b[l cynhesu. Felly rainforests ca an bwysiced i mewn annerch b[l cynhesu.

Rainforests hefyd chymryd arno 'n lleol dywydd amodau heibio creu rainfall a arafwch dymheredd.

RAINFORESTS ARLWYA Addef CANYS BLANHIGION A Bywyd gwyllt

Rainforests ydy 'n gartrefol at a gymaint dalm 'n wefusol byd blanhigyn a anifeiliaid rhywogaeth, cynnwys 'n llawer berygledig rhywogaeth. Cyn choedwigoedd ydy doledig obry, 'n llawer rhywogaeth ydy barn at ddiffoddiad. 'n beth rainforest rhywogaeth biser 'n un goroesa i mewn 'n hwy 'n anianol chynefin. Zoos chyflegr namyn 'n bob anifeiliaid.

RAINFORESTS BORTH CHYNHALIA 'R D[R Chylch

Rainforests borth chynhalia 'r d[r chylch. Yn ôl 'r U.S. 'n ddaearegol Arolwg, "'r d[r chylch, hefyd 'n hysbys cyn 'r hydrologic chylch, darlunia 'r 'n barhaol fudiad chan d[r ymlaen, fry, a isod 'r arwyneb chan 'r Bridd"

'r role chan rainforests i mewn 'r d[r chylch ydy at adia d[r at 'r awyrgylch trwodd 'r goruchwyliaeth chan transpiration (ble hwy abred d[r chan 'n hwy cenhadau yn ystod photosynthesis). 'n hwn gwlybaniaeth chyfranna at 'r ffurfiad chan adlaw chymylau pa abred 'r d[r 'n ôl ymlaen 'r rainforest. I mewn 'r Aruthra, 50-80% chan gwlybaniaeth gwarged i mewn 'r ecosystem's d[r chylch.

Pryd 'r choedwigoedd ydy doledig obry, 'n llai gwlybaniaeth ydy goes i mewn i 'r awyrgylch a rainfall dadfeiliad a ar adegau 'n blwm at dywydd sych.

RAINFORESTS DOLI EROSION

'r gwraidd chan rainforest brennau a vegetation borth angor 'r bridd. Pryd brennau ydy doledig obry dacw 'n ddim 'n bellach ddim at achlesa 'r crensiedig a daearoedd ydy 'n chwim golchedig ar gerdded ag adlaw. 'r goruchwyliaeth chan golchi ar gerdded chan bridd ydy 'n hysbys cyn erosion.

Cyn bridd ydy golchedig obry i mewn i afonydd achosa broblemau canys bysgod a bobl. Bysgod ddioddef achos d[r gweddedig chwmwl, pryd bobl ca blinder fordwyaeth waterways 'n hwnnw ydy 'n fas chan 'r chwyddedig swm chan baw i mewn 'r d[r. Meanwhile amaethwyr choll bennau dyna bwysiced canys 'n dyfadwy chnydau.

PAHAM YDY RAINFORESTS BOD Anrheithiedig?

'n bob blwyddyn arwynebedd chan rainforest 'r faint chan 'n grai Jersey ydy doledig obry a anrheithiedig. 'r blanhigion a anifeiliaid 'n hwnnw arferedig at buchedda i mewn 'n hyn choedwigoedd un o'r ddau bath ai fwstard caffaeliad a 'n grai choedwig at alw 'n hwy 'n gartrefol. Paham ydy rainforests bod anrheithiedig?

'n ddynol ydy 'r cefnfor achlysur chan rainforest aball ai deforestation. 'n ddynol ydy 'n finiog obry rainforests canys 'n llawer achlysuron, cynnwys:
 • 'n goediog canys ill dau bren a 'n goediog canys gwneud danau;
 • amaeth canys ill dau faned a gymaint amaethdai;
 • bro canys dloted amaethwyr pwy don't ca anywhere 'n arall at buchedda;
 • pori bro canys da; a
 • cerrynt adeiladaeth


LOGGING A BREN CYNAEAFU I MEWN 'R RAINFOREST

'n un chan 'r 'n arweiniol achlysuron chan rainforest aball ydy logging. 'n llawer chysgodau chan 'n goediog arferedig canys celfi, llorio, a adeiladaeth chynaeafir chan 'n drofannol choedwigoedd i mewn Affrig, yr, Asia, a 'n dde Amerig, Yr. Heibio ceisio ddilysed 'n goediog chynhyrchion, bobl i mewn chyfleadau debyced 'r 'n gyd Ansoddau ydy 'n union 'n gyfrannol at 'r aball chan rainforests.

Pryd logging biser bod arweiniedig allan mewn ansawdd 'n hwnnw doli amhariad at 'r amgylchedd, 'n fwyaf logging i mewn 'r rainforest ydy 'n aruthr 'n ddinistriol. Gymaint brennau ydy doledig obry a ddragiedig trwodd 'r choedwig, pryd acses ffyrdd 'n agored i fyny belled choedwig gwynebau at amaeth heibio dloted amaethwyr. I mewn Affrig, yr logging gweithwyr 'n fynych ddibynnu ar "bushmeat" canys achlesa. Hwy helfa bywyd gwyllt debyced gorillas, carw, a chimpanzees canys borthiant.

Hymchwil has sefydla 'n hwnnw 'r dalm chan rhywogaeth sefydla i mewn logged rainforest ydy 'n gryn 'n is na 'r dalm sefydla i mewn untouched brimas rainforest. 'n llawer rainforest anifeiliaid chyflegr goroesa i mewn 'r cyfnewidedig amgylchedd.

'n lleol bobl 'n fynych ddibynnu ar cynaeafu 'n goediog canys rainforests canys dân 'n goediog a adail ddefnyddiau. I mewn 'r 'n orffennol 'n gyfryw arferiadau were 'n ddim 'n benodol amharu at 'r ecosystem. Hagen, heddiw i mewn gwynebau ag gymaint 'n ddynol boblogaethau, 'r dafad dalm chan bobl casglu 'n goediog chan arwynebedd rainforest biser bod 'n anaelau amharu. Er enghraifft 'r choedwigoedd am 'r ffoadur cadlysoedd i mewn 'n ganolog Affrig, yr (Rwanda a Ceula) were 'n weithredol dihatru chan 'n bob brennau i mewn 'n beth gwynebau.

AMAETH I MEWN 'R RAINFOREST

'n bob blwyddyn filoedd chan filltiroedd chan rainforest ydy anrheithiedig canys 'n amaethyddol arfer. 'r 'n ddau cefnfor dyrrau 'n atebol canys am-droi rainforest i mewn i farmland ydy dloted amaethwyr a cestau,

Dloted amaethwyr i mewn 'n llawer banodau 'n wefusol byd ddibynnu ar amlymu rainforest at daledig 'n hwy deuluoedd. Heb acses at 'n amgen 'n amaethyddol broydd, 'n hyn bobl arfer lach-a-brydia at amlyced chlytiau chan choedwig canys 'n anhydwf-tern atalnod chan adeg. Typically, hwy amaethdy 'r amlymedig bro canys chwpl chan blwydd o'r blaen 'r bridd ydy ddihysbyddedig chan nutrients a hwy fwstard chwimia ymlaen at 'n grai chlwt chan choedwig.

'n amaethyddol chwmnïau ydy amlymu 'n fwy rainforest na bob amser o'r blaen, 'n arbennig i mewn 'r Aruthra ble gymaint draethodau chan rainforest ydy bod 'n ddychweledig i mewn i soybean amaethdai. 'n beth arbenigwyr choelia 'n hwnnw 'n dde Amerig, Yr bodd 'n beth ca arwynebedd chan farmland 'n hwnnw chydymgeiswyr 'n hwnnw chan 'r 'n Americanaidd bydwraig. 'n gryn chan 'n hwn farmland bodd d[ad am 'r chost chan 'r Aruthra rainforest.

DA I MEWN 'R RAINFOREST

Amlymu canys da borfa ydy 'r 'n arweiniol achlysur chan deforestation i mewn 'r Aruthra a 'n haerllug bellach chynnyrch 'n fwy biff na bob amser o'r blaen. Eithr codi da canys borthiant, 'n llawer dirfeddianwyr arfer da at agor 'n hwy bro daliadau. Heibio 'n annichellgar cyfleu da ymlaen arwynebedd chan choedwig bro, dirfeddianwyr biser budd berchenogaeth hawliau at 'n hwnnw bro.

CERRYNT ADEILADAETH I MEWN 'R RAINFOREST

Cerrynt a briffordd adeiladaeth i mewn 'r rainforest 'n agored i fyny gymaint gwynebau canys datblygiad. I mewn 'n haerllug, 'r Drafod-Amazonian briffordd canlyniad i mewn 'r aball chan 'n abrwysgl gwynebau chan choedwig heibio dloted gwladychwyr, loggers, a bro damcana. I mewn Affrig, yr, logging ffyrdd anrhega acses at herwheledig pwy helfa endagered bywyd gwyllt cyn "bushmeat" ai chig gwerthedig at caer breswylwyr.

'R ROLE CHAN DLODI I MEWN DEFORESTATION


Deforestation i mewn 'n haerllug
Dlodi chwaraeon a huchgapten role i mewn deforestation. 'r byd rainforests ydy sefydla i mewn 'r dloted gwynebau ymlaen 'r blaned. 'r bobl pwy buchedda i mewn a am rainforests ddibynnu ar 'n hyn ecosystems canys 'n hwy goroesiad. Hwy cholect aeronen a 'n goediog, helfa bywyd gwyllt at ddodedig chig ymlaen 'r bord, a ydy daledig heibio chwmnïau 'n hwnnw dynnu adnoddau chan choedwig broydd.

'n fwyaf 'n wledig dloted erioed ca 'r ddewisiadau 'n hwnnw ni i mewn 'n orllewinol beuoedd chymryd yn ganiataol. 'n hyn bobl agos erioed ca ddewis at cer at athrofa ai gweddedig ddoctor, ffactri gweithiwr, ai hysgrifennydd. Hwy fwstard buchedda off 'r bro 'n hwnnw amgylcha 'u a gwneuthuriad arfer chan whatever adnoddau allan caffaeliad. 'n hwy dlodi chostau 'r 'n gyfa byd trwodd 'r anelw 'n wefusol 'n drofannol rainforests a bywyd gwyllt. Heb arlwyo canys 'n hyn bobl rainforests chyflegr bod 'n gadwedig.

MOR BISER Achubwn RAINFORESTS?

Rainforests ydy difannu 'n aruthr 'n chwim. 'r choelfain ydy 'n hwnnw dacw choelbren chan bobl pwy angen at namyn rainforests. 'r gynddrwg newydd ydy 'n achubol rainforests ydy 'n ddim cerdded at bod hawdded. Chymer 'r egnïon chan 'n llawer bobl gweithio ar y cyd er cadarnha rainforests a 'n hwy bywyd gwyllt bodd goroesa canys 'ch blant at brisio a fedda.

'n beth camau canys 'n achubol rainforests a, ymlaen a eanga dafl, ecosystems am 'r byd ydy at canolbwynt ymlaen "brennau":
 • Addysga 'n arall o ddeutu 'r bwys chan 'r amgylchedd a mor allan borth namyn rainforests.
 • Adfer amharedig ecosystems heibio plannu brennau ymlaen bro ble choedwigoedd wedi bod doledig obry.
 • Annog bobl at buchedda mewn ffordd 'n hwnnw ewigod 'n hurt 'r amgylchedd
 • Cadarnha barciau at achlesa rainforests a bywyd gwyllt
 • 'n amwyn chwmnïau 'n hwnnw gweithreda i mewn ffyrdd 'n hwnnw bychana amhariad at 'r amgylchedd


'N ACHUBOL RAINFORESTS TRWODD Addysg

Addysg ydy a berycled bannod chan 'n achubol 'r byd rainforests. Bobl fwstard esgobaeth 'r addfwynbryd a ddeall 'r bwys chan 'n hyn choedwigoedd felly ewyllysian angen at achlesa 'u. 'n amgylchfydol addysg ddylu ddigwydd ill dau i mewn 'n orllewinol beuoedd debyced 'r 'n gyd Ansoddau a i mewn beuoedd 'n hwnnw ca rainforest debyced Bolivia a Madagascar.

I mewn 'r 'n gyd Ansoddau, bobl angen at ddeall 'n hwy role i mewn 'r anelw chan rainforests. Er enghraifft, ceisio ddilysed chynhyrchion debyced mahogany chyfranna at 'r 'n finiog obry chan rainforests i mewn 'n arall beuoedd. Ai ni cyn Americanwyr gwneuthuriad egni at ddysg o ddeutu 'r amgylchedd allwn ddeall beth we're colli cyn rainforest ddifanna. Allwn hefyd gwneuthuriad benderfyniadau at brynu chynhyrchion a 'n amwyn chwmnïau a drefniannau 'n hwnnw borth 'r rainforest.

I mewn rainforest beuoedd 'n lleol bobl ar adegau gwna 'n ddim chnot paham choedwigoedd ydy bwysiced. Trwodd 'n addysgol raglenni 'n hyn bobl biser ddysg 'n hwnnw choedwigoedd arlwya agoriad gwasanaethau (debyced lenied d[r) a ydy 'n gartrefol at blanhigion a anifeiliaid sefydla nowhere 'n arall i mewn 'r byd. Brined blant mewn chyfle debyced Madagascar chnot 'n hwnnw lemurs ydy 'n ddim sefydla i mewn Amerig, Yr. ]n 'n hollol hapused pryd ddysgan 'n hwnnw lemurs 'n un buchedda i mewn Madagascar.

REHABILITATE A ADFER RAINFORESTS

I mewn ceisio at achlesa rainforests ni angen at hefyd edrych ar mor amharedig choedwigoedd biser bod cyrchedig 'n ôl at hiachâd. Pryd dydy 'n amhosib at atebedig a rainforest, 'n beth rainforests biser adenill gwedi buon doledig obry - 'n arbennig ai chân 'n beth borth trwodd 'r plannu chan brennau. I mewn 'n beth chyflyrau dydy hefyd 'n bosib at arfer datfforesta broydd canys gwelledig agweddau chan amaeth felly allan arlwya borthiant canys bobl 'n fyw agosed. Pryd 'n hyn bobl ca borthiant ewyllysian 'n ddim angen at doledig obry 'n fwy choedwig at blanhigyn chnydau.

'n un 'n addawol arwynebedd chan hymchwil dremiau am hened chymdeithasau 'n hwnnw bucheddedig i mewn 'r Aruthra rainforest o'r blaen 'r ddyfodiad chan 'n Ewropeaidd i mewn 'r 15th canrif. 'n amlwg 'n hyn boblogaethau were abled at chyfoethoga 'r rainforest bridd, sy 'n arferol 'n hollol dloted, arfer farwor a 'n anifeilaidd esgyrn. Heibio gwella bridd ansawdd, gymaint gwynebau chan 'r Aruthra 'n hwnnw wedi bod datfforesta allodd bod arferedig at 'n amwyn amaeth. 'n hwn allodd borth doli bwys ymlaen rainforest gwynebau canys 'n amaethyddol bro. Ymhellach, 'r "terra chogia" bridd cyn it's alwedig, allodd bod arferedig at borth arfod b[l cynhesu pryd 'i amsugna carbon ddeuocsid, an bwysiced greenhouse nwy.

ANNOG BOBL AT BUCHEDDA I MEWN FFYRDD 'N HWNNW GWNA 'N DDIM 'N HURT 'R Amgylchedd

A agoriad bannod at 'n achubol rainforests a 'r amgylchedd ydy 'n gefnogol 'n bob bobl at buchedda i mewn ffyrdd 'n hwnnw gwna 'n llai argywedd at 'r byd am 'u. Cathrenu chynnud 'n effeithiol ceir, conserving d[r, corddi off goleuadau pryd 'ch don't angen 'u, a recycling ydy 'n bob ffyrdd 'n hwnnw 'ch a 'ch 'n deuluaidd biser doli 'ch amhara ymlaen 'r amgylchedd.

Beth alla gwna at borth 'r amgylchedd?

I mewn rainforest beuoedd 'n llawer gwyddoniaid a drefniannau ydy gweithio at borth 'n lleol bobl buchedda i mewn ffyrdd 'n hwnnw achlysur 'n llai amhariad at 'r amgylchedd. 'n beth bobl alw 'n hwn ddrychfeddwl "cynaliadwy datblygiad" Cynaliadwy datblygiad has a goal chan gwella 'r bucheddau chan bobl pryd ar y cyd achlesu 'r amgylchedd. Heb gwella 'r livelihood chan bobl 'n fyw i mewn a am rainforests dydy 'n aruthr anhawdded at achlesa barciau a bywyd gwyllt. Ceidwadaeth fwstard bod i mewn 'r buddiant chan 'n lleol bobl at gwneuthuriad barciau gwaith.

CADARNHA BARCIAU 'N HWNNW ACHLESA RAINFORESTS A Bywyd gwyllt

Creu achlesedig gwynebau debyced 'n genedlaethol barciau ydy a gymaint ffordd at namyn rainforests a 'n arall ecosystems. Achlesedig gwynebau ydy leoliad pa ca achfre chan 'n hwy 'n amgylchfydol ai 'n ddiwylliadol brid. 'n benbaladr achlesedig gwynebau ydy ymdopedig heibio llywodraethau a arfer barc rangers a gwarchodlu at gorfoda 'r reolau 'n wefusol barc a achlesa erbyn 'n anghyfreithiol gweithgareddau debyced hela a 'r 'n finiog obry chan brennau.

Heddiw barciau achlesa 'n llawer 'n wefusol byd 'n fwyaf berygledig rhywogaeth. Anifeiliaid debyced Pandas ydy sefydla 'n un i mewn achlesedig gwynebau.

Barciau ydy 'n fwyaf 'n llwyddiannus pryd chân 'r 'n amwyn chan 'n lleol bobl 'n fyw i mewn a am 'r achlesedig arwynebedd. Ai 'n lleol bobl ca buddiant i mewn 'r barc hwy Mai agwedd chymdeithas" gwylfa" pa achlesa 'r barc chan 'n anghyfreithiol logging a bywyd gwyllt herwhela.

An 'n effeithiol ffordd at achlesa rainforests ydy at involve angenoctid bobl i mewn barc reolaeth. Angenoctid bobl chnot 'n fwy o ddeutu 'r choedwig na hunrhywun a ca buddiant i mewn safeguarding 'i cyn a 'n gnydfawr ecosystem 'n hwnnw arlwya 'u borthiant, chlydwch, a lenied d[r. Hymchwil has sefydla 'n hwnnw i mewn 'n beth chyflyrau, "angenoctid chronfa" Mai 'n weithredol achlesa rainforest 'n amgen na "'n genedlaethol "barciau" i mewn 'r Aruthra.

Barciau biser hefyd borth 'r chynildeb i mewn rainforest beuoedd heibio atynnu 'n anghyfiaith tourists pwy bae ddyfodfa chyflogau, chyflog 'n lleol wildneress arweinyddion, a brynu 'n lleol chrefftau debyced basgedau, t-chrysau, a glain breichledau.

'N AMWYN CHWMNÏAU 'N HWNNW DON'T 'N HURT 'R Amgylchedd

Heddiw dacw 'n llawer chwmnïau berthynedig o ddeutu 'r amgylchedd. 'n hyn chwmnïau chwilia ffyrdd at doli 'n hwy amhara ymlaen 'r byd am 'u trwodd recycling, arfer 'n llai egni, a 'n ategol ceidwadaeth egnïon i mewn 'n arall beuoedd. Ai ddifa debyced 'ch a 'ch rhieni 'n amwyn 'n hyn chwmnïau heibio ceisio 'n hwy chynhyrchion a gwasanaethau 'na 'r amgylchedd bodd bod 'n amgen off.

Mor at caffaeliad allan ai chwmnïau ydy eco-'n gyfeillgar

ECOTOURISM

Ecotourism ydy 'n amgylchfydol 'n atebol cerdd at fedda a brisio anian a 'n ddiwylliadol brofiadau. Ecotourism ddylu ca ised amhara ymlaen 'r amgylchedd a ddylu chyfranna at 'r ddäed-bod chan 'n lleol bobl.BETH Gwnei BISER Gartref AT BORTH 'R Amgylchedd

Dacw 'n amryw bethau alli gwna gartref at borth doli 'ch amhara ymlaen 'r amgylchedd.
 • Chw]l off goleuadau pryd 'ch don't angen 'u. Pryd oleued bwlb brydia allan atebedig 'u ag egni-efficent bwlb
 • Gwna 'n ddim 'n ddiffaith d[r.
 • Recycle.
 • Annog 'ch rhieni at cathrena chynnud-'n effeithiol ceir a 'n ddim at overheat 'n hwy d].
 • Don't adawedig 'ch anifeiliaid cer pryd 'ch don't angen 'u 'n beth 'n fwy. O'r blaen ceisio a 'n llywaeth bod ddilysed 'n hwnnw ach baroted at adneua 'i. Cael a 'n llywaeth ydy chyfrifoldeb.


Bethau alli gwna at borth namyn rainforests:
 • Don't brynu chynhyrchion made chan bywyd gwyllt chrwyn
 • Don't brynu 'n dramor pets 'n hwnnw wedi bod casgledig chan 'r anwared. Alli archa 'n llywaeth hystorau awchlyma anifeiliaid ydy "anwared-daliedig" ai "caethglud bridiedig" "caethglud bridiedig" anifeiliaid ydy 'n fwy 'n gyfeillgar canys 'r amgylchedd
 • Brynu recycled bapur.
 • Don't brynu 'n goediog chynhyrchion chan Indonesia, Malaysia, 'n haerllug, ai Affrig, yr oni adwaenoch ddeuan chan eco-'n gyfeillgar cyflenwedig. Da ffordd at chnot ai 'n goediog ydy rainforest-'n ddihangol ydy ai caiff a "dystysgrif label" Enghraifft chan a dystysgrif label ydy "FSC-ddilysedig" pa chyfrwng 'r 'n goediog d[ad chan cynaliadwy ymdopedig choedwigoedd.
 • Ddysg 'n fwy o ddeutu rainforests a 'r blanhigion a anifeiliaid 'n hwnnw buchedda i mewn 'u. Ddeud 'ch ceraint a rhieni paham rainforests ydy bwysiced.
'n ddeddfol

Chydsynio â 'r arfer chan 'n hwn ddogfen canys rhugled ddosbarthiad via argraff ai amgen ydy 'ma anrhegedig, arlwyedig 'n hwnnw mongabay.com choelir cyn 'r darddiad.

Mongabay.com amcanion at chod buddiant i mewn bywyd gwyllt a wildlands pryd hyrwyddo arwybod chan 'n amgylchfydol hiliogaeth. Oni amgen benedig, 'n bob 'n foddlon ymlaen 'r safle ydy 'n ysgrifenedig heibio Areitheg Bwtler.

An 'n Saesneg chyfieithiad 'n wefusol safle ydy buddiadwy.
©2007 Rhett Butler