HrvatskiŠto su prašume?

Tropske prašume su šume sa viskom stablima, vrućom klimom i jako puno kiše. U nekim prašumama, kiša pada više od 2,5cm svaki dan.

Prašume se mogu naći u: Africi, Aziji, Australiji, srednjoj i južnoj Americi. Najveća prašuma na svijetu je Amazonska prašuma.


Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler