HrvatskiKamo se nalaze prašume?

Prašume se nalaze u tropskim krajevima, u području između tropa Capricorn (jarac) i tropa Cancer (tumor). U ovom području je sunce vrlo jako i svijetli istom količinom svaki dan tijekom cijele godine, s čime dostiže toplu i stabilnu klimu.

Mnogo zemalja ima prašume. Zemlje sa najviše prašuma su:
  1. Brazil
  2. Kongo, Demokratska Republika
  3. Peru
  4. Indonezija
  5. Kolumbija
  6. Papua New Gvineja
  7. Venezuela
  8. Bolivija
  9. Meksiko
  10. Surinam

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler