HrvatskiŠto se smatra prašumom?

Svaka prašuma je jedinstvena, ali postoje obilježja koja se jednaka svim prašumama.
  1. Lokacija: prašume se nalaze u tropskim krajevima
  2. Padaline: preko 200 cm padalina se izmjeri svake godine u prašumi
  3. Krović: prašume imaju prirodni krov koji se sastoji od gran a i lišća koja su jako gusta, te s time formiraju prašumska „krov“. Većina biljaka i životinja u prašumi žive u tim krovićima. Krović može biti preko 2 metra iznad površine zemlje.
  4. Biološka raznolikost: prašume imaju visok stupanj biološke raznolikosti ili bioraznolikost. bioraznolikost je naziv za sve žive tvari kao što su: biljke, životinje i gljive – pronađene u ekosustavu. Znanstvenici vjeruju da pola biljaka i životinja koja su otkrivena na Zemlji potječu ili čak žive u prašumi.
  5. Simbozni odnos između vrsta: različite vrste često surađuju skupa u prašumi. Simbiozni odnos je odnos gdje dvije različite vrste profitiraju pomagajući jedna drugoj. Kao npr. neke biljke proizvode male stambene strukture i šećer za mrave. Za uzvrat, mravi štite biljke od drugih insekta koje se žele hraniti listovima te biljke.

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler