HrvatskiŠumsko tlo

Listovi prirodnog krova većinom zamračuju i ovlažuju doljnje slojeve prašume. Kakogod, unatoč konstantnoj sjeni, dno prašume je jako bitan čimbenik prašume u ekosistemu.

Dno šume je mjesto gdje se odvija raspadanje i razlaganje. Raspadanje je proces koji npr. gljive i mikroorganizmi rastavljaju mrtva biljke i životinje te recikliraju osnovne materijale i hranjive tvari.

Mnogo velikih životinja prašume su pronađene na dnu šume. Neke od tih su slonovi, mravojedi i jaguari.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler