HrvatskiZašto prašuma ima toliko vrsta biljaka i životinja?

Tropske prašume podržavaju veliku raznolikost živih organizama na svijetu. Iako prašume zauzimaju manje od 2% površine na Zemlji, prašume udomljuju više od 50% biljaka i životinja na svijetu. Slijedi primjer bogatstva prašume:
  • Prašume imaju više od 170,000 od poznatih 250,000 vrsta biljaka koje su pronađene na svijetu.
  • Ujedinjene Američke države imaju 81 vrsta žaba, dok Madagaskar, koji je manji od Teksasa, ima oko 300 vrsta.
  • Europa ima 321 vrstu leptira, a park u prašumi države Peru (Manu nacionalni park) ima 1300 vrsta leptira.
Prašume imaju veliko bogatstvo biljaka i životinja zbog sljedećih razloga:
  • Klima: pošto su prašume smještene u tropskim krajevima, one primaju jako puno sunčeve svijetlosti. Pomoću biljaka preko fotosinteze sunčeva svijetlost se konvertira u energiju. Kako je u prašumi puno sunčeve svijetlosti, to znači da postoji puno energije u prašumi. Ta energija je pohranjena u biljkama vegetacijom koje životinje poslije jedu. Pošto postoji puno hrane, tako postoje i mnoge vrste biljaka i životinja.
  • Prirodni krov: struktura prirodnog krova prašume znači da tamo postoji mnogo mjesta za biljka kako bi rasle i životinje kako bi živjele. Prirodni krov pruža novi izvor hrane, zaštite i mjesta za skrivanje, te omogućava drugi svijet međusobnog djelovanja između različitih vrsta i rodova. Kao primjer: postoje biljke imenom bromeliads, koje pohranjivaju vodu u njihovim listovima. Životinje kao žabe koriste vreće vode za lov i polaganje njihovih jaja.

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler