Hrvatski


Insekti prašume

Većina životinjskih vrsta pronađene u prašumi su insekti. Oko jedne četvrtine svih životinjskih vrsta, koje su imenovane i opisane sa strane znanstvenika, su bube. Približno 500,000 vrsta buba je poznato da postoji.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler