HrvatskiVelike civilizacije u prašumi

Danas većina šumskih stanovnika živi u malim naseljima ili prakticiraju nomadski lov i sabiranje. U prošlosti, u tropskim šumama i njihovim okruženjima su živjele velike civilizacije kao, Maya, Inka i Aztek koje su razvile kompleks društva i puno doprinjele znanosti.

Ove velike civilizacije su bile suočene sa istim ekološki problemom (smanjenje šuma, prevelike populacije i prestankom dobara iz vode), s kojima se mi i dan danas suočavamo. Za civilizaciju Maya, šteta okolišu i ekologiji je bila tako velika da je ta civilizacija propala i nestala.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler