HrvatskiZašto su prašume važne?

Prašume su važne za globalni ekosistem.

Prašume:
  • pružaju dom mnogim biljkama i životinjama;
  • pomažu u stabilizaciji svjetske klime;
  • štite od poplava, suše i nanosa;
  • su izvor za medicinu i hranu;
  • podržavaju plemenske ljude; i
  • su zanimljivo mjesto za posjećivanje

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler