Hrvatski
USGS


Prašume pomažu u održavanju ciklusa vode

Prašume pomažu u održavanju ciklusa vode. Prema U.S. Geological Survey (američkom geološkom istraživanju), ciklus vode, poznat kao hidrološki ciklus, opisuje neprekidno kretanje vode, na, iznad i ispod površine zemlje.

Uloga prašume u ciklusu vode je da dodaje vodu u atmosferu preko procesa transpiracije (gdje oni puštaju vodu iz njihovih listova tijekom fotosinteze). Ova vlaga pridonosi osnivanju kišovitih oblaka koja puštaju vodu nazad na prašumu. U Amazoni, 50-80% vlage ostaje u ekosistemu ciklusa vode.

Kada se odreže šuma, manje vlage odlazi u atmosferu i padanje kiše opada i ponekad dovodi i do suše.Skrevet af Rhett A. Butler. Oversat af Mette Engelbrecht. Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler