HrvatskiPoljoprivreda u kišnim šumama

Svake godine tisuće milja kišnih šuma se uništava radi poljoprivredne proizvodnje. Dvije su grupacije najodgovornije za pretvaranje kišnih šuma i farme, i to siromašni farmeri i velike korporacije.

Siromašni farmeri u mnogim dijelovima svijeta raščišćavaju kišne šume da bi nahranili svoje obitelji. Bez pristupa boljim poljoprivrednim zemljištima, ti ljudi izazivaju požare da bi očistili dijelove šuma za kratkoročnu poljoprivrednu proizvodnju. Obično obrađuju očišćene površine samo nekoliko godina, dok se tlo potpuno ne iscrpi od hranjiva. Tada se sele na nove površine šuma.

Poljoprivredne kompanije raščišćavaju mnogo više kišnih šuma nego prije, posebno na području Amazone, gdje velike povrpine kišnih šuma pretvaraju u farme za uzgoj soje. Neki stručnjaci vjeruju da će Južna Amerika jednog dana imati gotovo veće površine farmi nego Američki srednji zapad. Mnoge te farme će nastatni na štetu Amazonskih kišnih šuma.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler