HrvatskiStoka u kišnim šumama

Najveće je krčenje kišnih šuma u svrhu uzgoja stoke na području Amatzone i Brazila koji danas proizvode više goveda nego ikada. Pored povećanja broja stoke za hranu, mnogi zemljposjednici koriste stoku da bi povećali svoje posjede. Jednostavno dovodeći stoku na području šumskog zemljipta, zemljoposjednici polažu pravo na tu zemlju.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler