Hrvatski
Peru


Kako spasiti kišne šume?

Kišne šume nestaju vrlo brzo. Dobra je novost da se javlja sve više ljudi koji ih žele spasiti. Loša je vijest da spašavanje kišnih šuma nije jednostavno. Potrebni su napori mnogih ljudi koji će raditi zajedno u cilju preživljavanja kišnih šuma i njihovog divljeg svijeta da bi vaša djeca mogla ih cijeniti i radovati im se.

Neki koraci za očuvanje kišnih šuma i, šire gledajući, ekosustava na cijelom svijetu, trebaju biti fokusirani na «TREES»:
  • «T» - naučiti druge o važnosti okoliša i kako mogu pomoći spasiti kišne šume
  • «R» - obnoviti uništene i oštećene ekosustave sadnjom drveća na zemlju gdje su šume posječene
  • «E» - ohrabriti ljude da žive životom koji ne uništava okoliš
  • «E» - osnivati parkove koji će štititi kišne šume i divlji svijet
  • «S» - podržavati kompanije koje rade s minimalnom štetom po okoliš

Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler