HrvatskiSpašavanje kišnih šuma kroz obrazovanje

Obrazovanje je kritični dio očuvanja kušnih šuma. Ljudi moraju uvidjeti ljepotu i razumjeti važnost tih šuma kako bi željeli ih zaštititi. Obrazovanje o okolišu treba provesti i u zapadnim zemljama, poput SAD, kao i u zemljama koje imaju kišne šume, poput Bolivije ili Madagaskara.

U SAD, ljudi trebaju razumjeti svoju ulogu u gubitku kišnih šuma. Na primjer, kupnjom pojedinih proizvoda od mahagonija doprinose sječi kišnih šuma u drugim zemljama. Ukoliko Amerikanci nauče o okolišu, mogu razumjeti gubitak ukoliko nestanu kišne šume. Također se može donositi odluke o kupnji proizvoda i podržavanju kompanije i organizacije koje pomažu kišnim šumama.

U zemljama s kišnim šumama, lokalno stanovništvo nekada ne zna zašto su njihove šume važne. Kroz obrazovne programe ti ljudi mogu naučiti da šume osiguravaju njihove osnovne potrebe (na primjer, čistu vodu) i da su dom biljkama i životinjama kakvih nema nigdje na svijetu. Malo djece na Madagaskaru, primjerice, zna da lemuri ne žive i u Americi. Ali, budu jako sretni kad nauče da lemuri žive isključivo na njihovom Madagaskaru.
Na Rhett A. Butler
Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler