HrvatskiOhrabrivanje ljudi da žive životom koji neće oštetiti okoliš

Ključni dio očuvanja kišnih šuma i okoliša je ohrabrivanje svih ljudi da žive tako da manje utječu na svijet oko njih. Automobili koji koriste efikasnije goriveo, očuvanje voda, gašenje svjetla kad nisu potrebna, recikliranje, su sve mogući načini kako vi i vaša obitelj mogu smanjiti svoj utjecaj na okoliš.

Što ja mogu učiniti da pomognem okolišu?

U zemljama kišnih šuma, mnogi znanstvenici i organizacije rade na pomoći lokalnom stanovništvu da živi tako da što manje uništava okoliš. Neki ljudi nazivaju ivuideju «održivi razvjo». Održivi razvoj ima za cilj poboljšanje života ljudi i istovremeno zaštitu okoliša. Bez poboljšanja života ljudi koji žive u i okolo kišnih šuma, teško je zaštiti biljni i životinjski svijet. Očuvanje mora biti u interesu lokalnog stanovništva.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler