Hrvatski


Podrška kompanijama koje ne uništavaju okoliš

Danas postoji mnogo kompanija koje se brinu o okolišu. Ove kompanije nastoje iznači načine redukcije njihvog utjecaja na svijet oko njih kroz reciklažu, uporabu manje energije, podržavanje napora za očuvanje okoliša u drugimdržavama. Ukoliko korisnici kao vi i vaši roditelji podržavaju te kompanije kupnjom njihovih proizvoda ili korištenjem njihovih usluga, tada će i okoliš biti bolji.

Kako naći kompanije koje su prijatelji okolišaPrijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler