HrvatskiEkoturizam

Ekoturizam je putovanje, odgovorno prema okolišu, koje uživa i poštiva prirodu i kulturna iskustva. Ekoturizam treba imati mali utjecaj na okoliš i treba sudjelovati u napretku lokalnog stanovništva.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler