Češtiny
Peru


PODLE ČEHO POZNÁTE DEŠTNÝ PRALES?

Každý deštný prales je jedinečný, přesto však existují shodné rysy, které jsou společné pro deštné pralesy obecně.
  1. Poloha: deštné pralesy se vyskytují v “tropickém pásmu”
  2. Srážky: v pralesech naprší více než 2 m srážek za rok
  3. Koruna: jsou vrstvy větví a listí stromů, které rostou velmi blízko u sebe. Žije zde rovněž převážná většina rostlin a živočichů. Koruna může být ve výšce až 30 metrů nad zemí.
  4. Biologická rozmanitost: v deštných pralesech je velmi vysoká biologická rozmanitost, neboli tzv. biodiverzita. Biodiverzita je společný název pro veškeré žijící druhy – jako jsou rostliny, zvířata nebo houby – které se nacházejí v ekosystému. Vědci se shodují v tom, že až polovina rostlin a zvířat žijících na zemském povrchu se nachází právě v děštných pralesech.
  5. Symbióza druhů: druhy, které žijí v pralesech spolu často spolupracují. Symbióza znamená spolupráci dvou různých druhů, při které obě strany čerpají výhody ze vzájemné pomoci. Např.: existují rostliny, které vytvářejí malé úkryty a produkují cukr pro mravence. Ti na oplátku chrání rostliny před hmyzem, který se živí jejich listím.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler