Češtiny


CO JE KORUNA?

V deštném pralese se život většiny rostlin a živočichů neodehrává na zemi, ale v listnatém světě známém pod pojmem koruna. Koruna se nachází ve výšce až 30 metrů nad zemí a je tvořena větvemi, které se vzájemně překrývají a listím stromů.

Vědci odhadují, že 70-90% života v deštných pralesech se odehrává v korunách stromů, které jsou zároveň místem výskytu největšího počtu druhů rostlin a živočichů na zemi. Nalezneme zde mnoho známých druhů zvířat – opice, žáby, ještery, ptáky, hady, lenochody i malé kočky.

Prostředí koruny se velmi liší od podmínek, jež panují na zemském povrchu pralesa. Ve dne jsou koruny stromů suché a panuje zde větší horko než v jiných částech pralesa. Rostliny a živočichové, kteří zde žijí, se museli přizpůsobit životu na stromech. Například kvůli ohromnému množství listí v korunách stomů je téměř nemožné vidět na větší vzdálenosti. Mnoho živočichů proto při komunikaci vydává hlasité skřeky. Někteří živočichové zase létají, plachtí nebo skáčou, aby překonali mezery mezi jednotlivými stromy.

Vědci se již dlouho dobu pokoušejí prostudovat koruny stromů, ale právě kvůli jejich výšce je výzkum velmi obtížný. V dnešní době proto používají různé pomůcky jako jsou lanové mosty, žebříky a věže, které jim pomáhají při objevování tajemství ukrytých v korunách stromů.

Koruna je však pouze jednou z mnoha vrstev pralesa. Podívejte se na obrázek vlevo, který zobrazuje ostatní vrstvy (horní patro, stromové patro, keřové patro a podloží pralesa).Canopy tower at Posada Amazonas
Canopy tower at Posada Amazonas-->

Hanging birdges canopy walkwayCanopy bridge


Danum Valley canopy walkway


Danum Valley canopy walkway
Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler