Češtiny


PODLOŽÍ PRALESA

Husté listí v korunách stromů zapříčiňuje, že spodní vrstva pralesa je často tmavá a vlhká. Avšak i přes neustálé šero, které zde panuje, je podloží pralesa důležitou součástí lesního ekosystému.

V podloží pralesa dochází k rozkladu (dekompozici). Rozklad je proces, při kterém houby a jiné mikroorganismy rozkládají mrtvé rostliny a živočichy a recyklují tak základní látky a živiny.

Na zemském povrchu nalezneme i mnoho velkých obyvatelů pralesa. Žijí zde například sloni, tapíři nebo jaguáři.


Rainforest tree

Liana wrapped around a rainforest canopy tree

Borneo rainforest

Osa Peninsula rainforest

Rainforest in Chambura Gorge

Borneo rainforest

Tropical rainforest in the Osa Peninsula

Buttress roots of a canopy tree

Tropical rainforest in the Osa Peninsula

!--
Gunung Leuser rain forest

(Indonesia)-->Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler