Češtiny
Madagascar


PROČ ŽIJE V DEŠTNÝCH PRALESECH TOLIK DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ?


V tropických deštných pralesech žije největší počet druhů organismů, které se vyskytují na planetě Zemi. Ačkoliv pralesy zabírají méně než 2% zemského povrchu, poskytují domov více než 50% rostlin a živočichů na Zemi. Zde je několik příkladů, které dokládají bohatství pralesů:
  • v pralesech roste 170,000 z celkového počtu 250,000 známých druhů rostlin.
  • ve Spojených Státech Amerických žije 81 druhů žab, kdežto na Madagaskaru, který je menší než stát Texas, žije 300 druhů.
  • v Evropě nalezneme 321 druhů motýlů, kdežto v peruánském deštném pralese (v Národním parku Manu) jich nalezneme až 1300 druhů.
Velké množství druhů rostlin a živočichů nacházíme v pralesech z následujích důvodů:
  • Podnebí: pralesy mají dostatek slunečního záření, protože leží v tropickém pásmu. Rostliny ho pomocí fotosyntézy přemění na energii. Dostatek slunečního záření tedy znamená spoustu energie pro prales. Tato energie se ukládá v rostlinách a následně je zvířaty přijímána jako součást potravy.
  • Koruny stromů: struktury korun vytvářejí nový prostor pro růst rostlin a život zvířat. Rovněž nabízejí nové zdroje potravy, rozšiřují možnosti útočišť a úkrytů a vytvářejí prostor k interakci mezi jednotlivými druhy. Jako příklad si uveďme rostliny zvané bromélie, které si ukládají vodu ve vlastních listech. Některé druhy žab využívají tyto kapsy naplněné vodou při lovu nebo do nich kladou vajíčka.
Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler