Češtiny
Amazon


LIDÉ V DEŠTNÝCH PRALESECH

Deštné pralesy jsou také domovem domorodých kmenů odkázaných na prales, který jim poskytuje potravu, přístřeší i tradiční medicínu. V dnešní době žije podle dávných tradic jen malý počet kmenů; většina kmenů byla nahrazena novousedlíky nebo byla místní vládou přinucena vzdát se tradičního způsobu života.

Největší počet domorodých kmenů žije v Amazonii. I tito obyvatelé využívají výhod vyspělého světa. Přestože stále využívají zdroje pralesa pro lov zvěře a sběr plodin, většina amerických Indiánů - jak se tito původní obyvatelé nazývají - obdělává půdu (pěstují banány, kasavu a rýži), používá výrobky ze Západu (kovové hrnce, pánve a nástroje) a pravidelně obchoduje na městských tržištích s jídlem a hrnčířskými výrobky. Přesto všechno nás původní obyvatelé mohou naučit o pralesech nejvíce. Jejich znalosti o využití rostlin pro léčbu nemocí jsou obdivuhodné a rovněž skvěle rozumí procesu ekologie v amazonském deštném pralesu.

Původní obyvatelé afrických pralesů se nazývají pygmejové. Jsou rovněž známi jako obyvatelé Mbuti a jen zřídkakdy dorůstají výšky přesahující 1,5 metru. Nízký vzrůst jim umožňuje snadný pohyb po pralese v porovnání s lidmi normálního vzrůstu.


PHOTOS OF RAINFOREST PEOPLE


Kaiapo Indians in the Brazilian AmazonKaiapo shaman in the AmazonKaiapo shaman in the Amazon rainforestKaiapo indians dressed in ceremonial costumesAmazon shamanFamily in a tiny village near MantandiaKaiapo father with child in the AmazonKaiapo shaman


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler