Češtiny
Mexico


VYSPĚLÉ CIVILIZACE OBÝVAJÍCÍ DEŠTNÉ PRALESY

V současnosti žije většina původních obyvatelů v malých osadách nebo kočují za potravou a sklizní. V dávných dobách přispěly tropické pralesy a okolní oblasti k rozvoji vyspělých civilizací jako byli Mayové, Inkové či Aztéci. Tito obyvatelé vytvořili vyspělé společnosti a mají rovněž velké zásluhy o rozvoj vědy.

Dávné civilizace se potýkaly se stejnými problémy ohledně životního prostředí jaké známe dnes (nadměrné odlesňování, eroze půdy, přelidnění, nedostatek vody). Poškození životního prostředí v době civilizace Mayů dosáhlo takového stupně, že pravděpodobně bylo i jednou z příčin jejich zániku.
Ruins of Tikal protruding from the rainforest

Tikal

Tikal

Machu Picchu

Tikal

Tikal

Men's Pavilion at Wat Phou

TikalDo češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler