Češtiny
Amazon

CO SE STALO S PŮVODNÍMI OBYVATELI AMAZÓNIE?

Uvádí se, že před objevením Nového Světa Kryštofem Kolumbem v 15. století, žilo v amerických pralesech 7-10 miliónů amerických Indiánů (což jsou původní obyvatelé Ameriky). Asi polovina z nich žila v Brazílii. V Andách existovala nádherná města a v povodí Amazonky docházelo k rozvoji zemědělských společenství.

Příchod Evropanů znamenal zánik původních civilizací, které obývaly Střední a Jižní Ameriku. Evropané s sebou přivezli nemoce, které zahubily milióny Indiánů a během 100 let od příjezdu těchto cizinců se populace amerických Indiánů snížila o 90%. Většina z domorodců, kteří přežili, obývali vnitrozemí pralesů: buď je tam zahnali Evropané nebo tam žili původně v menších skupinách.
Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler