ČeštinyPRALESY POMÁHAJÍ UDRŽOVAT KOLOBĚH VODY

Deštné pralesy pomáhají udržovat koloběh vody. Podle Americké geologické služby “vodní oběh, známý též jako hydrologický cyklus, je popsán jako neustálý pohyb vody na zemském povrchu a nad či pod jeho úrovní.”

Úloha pralesů ve vodním oběhu je dodávat vodu do atmosféry pomocí procesu vypařovaní (uvolňují vodu z listů během fotosyntézy). Tato vláha přispívá k vytváření dešťových mraků, které následně navracejí vodu zpět do pralesa. V amazonském pralese je 50-80% vláhy uchováno ve vodním oběhu ekosystému.

Kácení pralesů znamená, že se do atmosféry uvolňuje méně vláhy, což má za následek méně dešťových srážek a někdy může způsobit období sucha.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler