Češtiny
Madagascar.


DŘEVORUBECTVÍ A TĚŽBA DŘEVA V DEŠTNÝCH PRALESECH

Jednou z hlavních příčin ničení deštných pralesů je těžba dřeva. Mnoho druhů dřeva používaných při výrobě nábytku, podlah a při stavbách pochází z pralesů z Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Zakoupením určitých dřevěných výrobků se tedy lidé např. ve Spojených Státech Amerických přímo podílejí na ničení deštných pralesů.

I když těžba dřeva může být prováděna takovým způsobem, aby měla co nejmenší dopad na životní prostředí, většina těžby prováděná v pralesech je velmi destruktivní. Kácí se vzrostlé stromy, které jsou odtaženy z pralesa. Tak vznikají nové přístupové cesty do odlehlých částí pralesa, které používají chudí farmáři pro získání nové půdy. Dřevorubci pracující v afrických pralesech jsou často závislí na lovu divé zvěře pro vlastní obživu. Nejčastějšími úlovky jsou gorily, jeleni a šimpanzi.

Výzkumy prokázaly, že počet druhů v pralesech, kde je prováděna těžba, je mnohem nižší než počet druhů v nedotčených primárních pralesech. Spousta živočichů neumí přežít v nových životních podmínkách.

Místní obyvatelé jsou závislí na těžbě dřeva pro topivo na oheň a stavební materiály. V minulosti takovéto praktiky nepoškozovaly ekosystém. Avšak v hustě zalidněných oblastech je v dnešní době počet obyvatel, kteří sbírající dřevo z pralesů, tak velký, že dochází k ohromným škodám. Například pralesy v okolí uprchlických táborů ve Střední Africe (Rwandě a Kongu) jsou v některých částech prakticky beze stromů.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler