Češtiny
Borneo.


ZEMĚDĚLSTVÍ V PRALESECH

Každý rok jsou tisíce kilometrů deštných pralesů vykáceny kvůli zemědělským potřebám. Dvě hlavní skupiny zodpovědné za přeměnu pralesů na hospodářskou půdu jsou chudí farmáři a korporace.

Chudí farmáři jsou v mnoha částech světa odkázáni na ničení pralesů, aby mohli uživit vlastní rodiny. Bez přístupu k úrodné zemědělské půdě tito lidé mýtí a vypalují kousky pralesa, aby získali půdu alespoň krátkodobě. Takto získanou půdu většinou obdělávají několik let, do té doby než je půda vyčerpaná a bez živin. Pak se musí přestěhovat do jiné části pralesa.

Zemědělské společnosti ničí více deštných pralesů, než kdykoliv předtím. Hlavně v Amazónii jsou ohromné plochy pralesů přeměňovány na farmy pěstující sójová zrna. Někteří odborníci se domnívají, že Jižní Amerika bude mít jednoho dne tolik zemědělské půdy, že bude moci konkurovat Americkému Středozápadu. Většina této zemědělské půdy bude získána na úkor Amazonského pralesa.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler