Češtiny
Borneo.


Proč jsou biopaliva pro pralesy škodlivá?

V poslední době narůstá zájem nahrazovat fosilní paliva jako jsou benzín a nafta (ty se podílejí na uvolňování skleníkových plynů do atmosféry a následném oteplování planety) rostlinami a je využívat jako paliva.

Tzv. biopaliva, která mají rostlinný základ se většinou vyrábí ze zemědělských plodin. Rozlišují se dva hlavní typy biopaliv: etanol a bionafta. Etanol se většinou vyrábí z kukuřice a cukrové třtiny, zatímco bionafta se vyrábí z plodů palem (více o palmovém oleji), sójových zrn (více o sóji) a řepky jarní (neboli řepkových semen).

Třebaže biopaliva vyráběná ze zemědělských plodin znečišťují životní prostředí méně a uvolňují rovněž méně skleníkových plynů než tradiční fosilní paliva, vědci postupně zjišťují, že i ony škodí životnímu prostředí. Biopaliva mohou také poškozovat chudé obyvatelstvo. Důvod je především ekonomický.

Pokud se tradiční zemědělské plodiny používají na výrobu energie, vrůstá poptávka po nich a to se následně promítne i nárůstem cen. I když z vyšších cen mohou profitovat někteří farmáři, kteří dostanou zaplaceno více peněz za vypěstované plodiny, spotřebitelé musí platit vyšší ceny za potraviny. V chudých zemích, kde lidé mají velmi málo peněz, to vede k tomu, že mnoho z nich trpí hladem. V letech 2007 a 2008 protestovali lidé v různých zemích proti zvyšování cen potravin.

Vyšší ceny plodin způsobují i jiné problémy. Aby farmáři zvýšili zisky, přetvářejí stále více půdy k zemědělskému využití. Jelikož většina půdy v Severní Americe a Evropě je již obhospodařována, zemědělství se rozvíjí v tropických oblastech jako jsou Brazílie a Indonésie, které mají stále dostatek půdy vhodné pro zemědělství. Problém je v tom, že většina této půdy je momentálně porostlá tropickými pralesy. Když farmáři pokácejí les kvůli farmám a rančům, mrtvé stromy uvolňují oxid uhličitý a jiné skleníkové plyny do atmosféry (stejně jako fosilní paliva při spalování). Navíc kácení pralesů vyhání z domovů původní obyvatele a hubí divou zvěř. Proto mají biopaliva značný dopad na životní prostředí.

Některá biopaliva jsou méně škodlivá než jiná. Pokud se plodiny pěstují na nevyužívané zemědělské půdě a v oblastech kde nejsou přírodní ekosystémy, potom mohou mít pouze malý vliv na životní prostředí, samozřejmě pouze v případě, že se nepoužije příliš mnoho hnojiv a pesticidů. Nové druhy biopaliv budou v budoucnosti produkovat ještě méně skleníkových plynů a eventuálně mohou pomoci zlepšit životní prostředí. Například použití původní trávy za účelem výroby biopaliv by mohlo ve Spojených Státech zvýšit výnosy a snížit znečištění v porovnání s etanolem na bázi kukuřice. Současně může tato tráva zvýšit úrodnost půdy a zabránit snížení hladiny vody.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler