Češtiny
Peru.


DOBYTEK V PRALESÍCH

Vytváření nových pastvin pro dobytek je hlavní příčinou kácení pralesů v Amazónii a Brazílie v současnosti vyváží více hovězího masa než kdykoliv předtím. Mnoho majitelů půdy chová dobytek nejen jako zdroj masa, ale také pro rozšíření jejich pozemků. Jednoduchým nahnáním dobytka na lesní půdu získávají jeho majitelé na tuto půdu i vlastnická práva.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler