Češtiny
Madagascar.


VÝSTAVBA CEST V PRALESECH

Stavbou cest a dálnic ustupují obrovská území pralesů modernímu rozvoji. Kvůli výstavbě transamazónské dálnice v Brazílii zlikvidovali chudí osadníci, dřevorubci a pozemkoví spekulanti ohromné území pralesa. V Africe se po dřevorubeckých cestách dostávají do pralesa pytláci, kteří loví ohroženou zvěř buď pro vlastní obživu nebo maso dále prodávají obyvatelům měst.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler