Češtiny
Peru


JAK MŮŽEME PRALESY ZACHRÁNIT?

Pralesy mizí neuvěřitelnou rychlostí. Dobrá zpráva je, že existuje spousta lidí, kteří se je pokoušejí zachránit. Špatnou zprávou je, že zachránit pralesy nebude snadné. Bude to stát úsilí spousty lidí, kteří musí vzájemně spolupracovat. Jedině tak mohou zachránit pralesy a divokou přírodu pro další generace.

Několik kroků, které přispějí k záchraně pralesů a ekosystémů předpokládá zaměřit pozornost na "STROMY":
  • pouč ostatní o důležitosti životního prostředí a o tom, jak přispět k záchraně pralesů
  • obnovuj zničené ekosystémy výsadbou nových stromů
  • podporuj ostatní tak, aby žili v souladu s přírodou
  • zakládej parky, které pomohou ochránit pralesy a přírodu
  • podporuj společnosti, které se snaží minimalizovat škody na životním prostředí


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler