Češtiny
Indonesia.


JAK OBNOVIT A OŽIVIT PRALESY?

Ochrana deštných pralesů spočívá také v jejich obnově a uzdravení. Ačkoliv je nemožné přesadit celý deštný prales, některé vykácené pralesy se s trochou pomoci – např. vysázením nových stromů, mohou sami obnovit. V některých případech je možné využít odlesněnou půdu k určitým formám zemědělství a zajistit tak potravu pro místní obyvatele. Ti pak nebudou mít důvod kácet další stromy, aby získali půdu pro pěstování plodin.

Existují perspektivní studie zabývající se starobylými civilizacemi, jež obývaly Amazonský prales před příchodem Evropanů v 15. století. Tito obyvatelé byli očividně schopni obohacovat půdu v pralesích (sama o sobě není velmi úrodná) pomocí dřevěného uhlí a kostí ze zvířat. Pokud by se zvýšila úrodnost půdy, vykácené
plochy Amazonského pralesa by se následně daly využít pro zemědělství. Klesla by tak i potřeba využívat lesní půdu k zemědělským účelům. Tzv. půda "terra preta" může být rovněž využita v boji proti globálnímu oteplování, neboť pohlcuje důležitý skleníkový plyn oxid uhličitý.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler