Češtiny
Madagascar


NABÁDEJTE VŠECHNY K TOMU, ABY NENIČILI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klíčová snaha při ochraně deštných pralesů a životního prostředí spočívá v tom, naučit všechny lidi žít takovým stylem, který co nejméně poškozuje přírodu okolo nich. Nákupovat vozy s úspornou spotřebou paliva, šetřit vodu, vypínat světla či třídit odpad – jsou všechno způsoby jak ty a tvoje rodina můžete napomoci ochraně životního prostředí.

Jak mohu pomoci chránit životní prostředí?

Množství vědců a organizací pomáhá lidem v zemích s deštnými pralesy naučit se žít tak, aby neničili životní prostředí. Tato myšlenka je známá pod pojmem “trvale udržitelný rozvoj”. Myšlenka udržitelného rozvoje spočívá ve zkvalitnění života lidí provázené současně s ochranou životního prostředí. Chránit přírodní parky a divokou přírodu je velmi obtížné pokud zárověň nedochází ke zlepšení životních podmínek lidí žijících v tomto prostředí. Ochrana přírody musí tedy být především v zájmu místních obyvatel.Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler