Češtiny
Brazil


ZAKLÁDÁNÍ PARKŮ Z DŮVODU OCHRANY DEŠTNÝCH PRALESŮ A DIVOKÉ PŘÍRODY

Osvědčený způsob ochrany deštných pralesů a jiných ekosystémů je zakládání chráněných oblastí jako jsou např. národní parky. Chráněné oblasti jsou oblasti, které si zasluhují ochranu pro jejich přírodní či kulturní hodnoty. Chráněné oblasti většinou spadají pod správu vládních orgánů a využívají služeb lesníků a strážců parků. Ti dohlížejí na dodržování pravidel a zabezpečují, aby na území nedocházelo k pytlačení a kácení stromů bez povolení.

Dnešní parky ochraňují mnoho světově ohrožených druhů. Např. pandy dnes žijí pouze v chráněných oblastech.

Parky fungují nejlépe pokud jsou podporovány místními obyvateli, kteří žijí na území chráněných oblastí či v jejich okolí. Pokud sami jeví o park zájem, mohou založit “místní hlídku” a chránit tak park proti nelegálnímu kácení stromů a pytlačení.

Efektivním způsobem, jak chránit pralesy, je zaměstnat domorodé obyvatele ve správě parku. Tito lidé vědí o pralese více než kdokoliv jiný a je v jejich vlastním zájmu ho chránit, neboť tento produktivní ekosystém jim poskytuje potravu, přístřeší a pitnou vodu. Výzkumy dokazují, že “přírodní rezervace” na území Amazónie zajišťují efektivnější ochranu pralesů než “národní parky”.

Parky v oblastech deštných pralesů rovněž podporují ekonomiku. Jsou lákadlem pro turisty, kteří platí poplatky za vstup, najímají si místní průvodce a nakupují ručně vyráběné suvenýry, např. košíky, trička či náramky z korálků.


Do češtiny přeložila Vlasta Burmazová
copyright a právní podmínky | Olejna palma | anglická | email

©2010 Rhett Butler