Češtiny

Nepočetný ostrovní národ dokázal přinést dalekosáhlé oběti; bude jeho příklad dostatečnou inspirací pro zbytek světa?
Rhett A. Butler, mongabay.com
Do češtiny přeložila Anna Zahorska
15. září 2010Anote Tong. Foto: Lawrence Jackson
Kiribati, malý ostrovní stát v Tichém oceánu, který se rozkládá na 33 atolech, má být podle předpovědí mezi prvními oblastmi zaplavenými stoupající mořskou hladinou. Přesto, nebo právě proto, si tato země uložila ohromný závazek: uzavřela přes 241 350 km2 svého území rybolovu, činnosti, která vynáší téměř polovinu vládních příjmů z daní. Co přivedlo tak malou zemi k tak monumentálnímu činu? Podle slov prezidenta Anote Tonga, vysílá Kiribati ("Kir-í-bas") do světa poselství: "Musíme přinést oběti, aby naše děti a vnoučata měli šanci na budoucnost."

Prezident Tong opravdu nepřehání. Kiribati očekává ke konci poloviny tohoto století poslední a největší obětování, kdy bude, podle předpovědí, většina území této země neobyvatelná. Zvyšující se hladina moře zkontaminuje zásoby pitné vody, zničí zemědělskou půdu, naruší pláže a vesnice. Lidé budou nuceni opustit své domovy. Stát Kiribati neudělal nic, čím by si takový osud zasloužil - jeho emise skleníkových plynů jsou naprosto nepatrné, jeho populace nedosahuje ani 100 000. Přesto se už nyní snaží v jiných zemích najít pozemky ke koupi, aby bylo možné přesídlit co největší část svého obyvatelstva.

Kiribati patří mezi nejchudší země světa. Má jen málo přírodních zdrojů s výjimkou ryb a kopry, sušeného jádra kokosového ořechu. Na druhou stranu, oplývá původními, téměř nedotčenými korálovými útesy, jeho vody jsou plné zdravých ryb, které jsou právě hlavní součástí jeho podílu v přispění k ochraně naší planety: Chráněné území Fenixových ostrovů (Phoenix Islands Protected Area - PIPA), které zahrnuje 408 250 kilometrů čtverečných, je největší mořskou rezervací na světě.

PIPA je součástí větší, mnohem ambicióznější iniciativy prezidenta Tonga, jehož název je Pacific Oceanscape - jde o území oceánu o rozloze 38.5 milionů kilometrů čtverečných, což je plocha vetší než území Spojených států amerických, Kanady a Mexika dohromady. Během posledních dvou let, prezident Tong spojil dohromady 16 tichooceánských národů s cílem vytvořit iniciativu, která by usilovala o zachování zdravých oceánů zlepšením správy rybolovu, ochranou a zachováním biologické rozmanitosti, podporováním vědeckého poznání mořského ekosystému a snižováním negativních následků lidské aktivity.


Obrázek se svolením phoenixislands.org
Prezident Tong si za svůj boj s neuvěřitelnou nepřízní osudu získal v kruzích péče o ochranu přírody obrovský respekt. Dr. Greg Stone, vedoucí oceánograf a zástupce prezidenta ochrany moří při Conservation International, mu dal přezdívku "oceánský Teddy Roosevelt", a to proto, že prezident Tong se snaží pro oceány dělat to, čeho se 26. prezident snažil docílit v ochraně přírody Spojených států na přelomu 20. století.

Říká: "To co tu dnes vidíme je úsvit nové éry v mořském hospodaření."

Prezident Tong přinesl své poselství do San Franciska na konferenci California and the World Ocean 2010. Při prezentaci, po boku demokratického poslance za Kalifornii Sama Farra, administrátorky Národního úřadu pro oceán a atmosféru Jane Lubchenco, filantropa Davida Rockefellera mladšího, oceánografky Sylvie Earle, a stovky dalších vědců a ochránců životního prostředí, prezident Tong vyzval svět k naléhavé akci v ochraně oceánů a snaze zabránit změně klimatu.

"Je jasné, že musíme spojit své síly v úsilí o kontrolu oceánu jak v Pacifiku tak v celém světě, abychom mohli s jeho zdroji úspěšně hospodařit a zachovat je pro současné a budoucí generace," řekl prezident Tong.

Po svém proslovu na konferenci, diskutoval na téma klimatických změn a ochrany oceánů s Rhettem Butlerem z Mongabay.com.

Následující je krátký výňatek z rozhovoru s prezidentem Tongem.

ROZHOVOR S JEHO EXCELENCÍ ANOTE TONGEM, PREZIDENTEM KIRIBATI

mongabay.com: Jak obyvatelé Kiribati pociťují fakt, že jejich osud leží v rukou lidí žijících v tak vzdálených zemích?

Prezident Anote Tong: Panuje tam pocit křivdy, ale zároveň i pochopení, že si lidé uvědomili teprve nedávno jaké následky má na svědomí jejich činnost. Nicméně, pokračovat v tom co děláme, s plným vědomím dopadu na životní prostředí, je velmi nezodpovědné a nemorální. Nepřijmout žádná opatření hraničí se spácháním trestného činu.

Nejsme však jediní, koho čeká takový osud. Další ostrovní národy, stejně jako nízko položené země a pobřežní oblasti jsou ohroženy.
Hejno soltýnů černoploutvých poblíž ostrova McKean v Chráněném území Fenixových ostrovů. © Randi Rotjan, New England Aquarium.

V oblasti Fénixových ostrovů bylo, podle Conservation International, zaznamenáno více jak 200 druhů korálů, 500 unikátních druhů ryb, 18 mořských savců a 44 druhů ptáků.


Butaritari, atol nacházející se v Tichém oceánu, patří k ostrovům státu Kiribati. Obrázek se svolením Google Earth.


Brightly colored christmas tree worms (Spirobranchus spp.) delicately filter feed from their home in a Porites spp. coral Pestře zbarvení rournatci ozdobní z rodu Spirobranchus obezřetně filtrují potravu ze svého úkrytu v kolonii dírkovnitých korálů (rod Porites) na ostrově Enderbury. © Jim Stringer.

Na Chráněném území Fénixových ostrovů leží osm atolů, dva systémy podmořských útesů, zhruba 14 podmořských hor, stejně jako hlubokomořská prostředí a otevřený oceán, jež byly označeny za jedny z nejizolovanějších, člověkem nedotčených míst, která na naší planetě zbývají. Podle Conservation International, tato oblast je podobná oceánu, jak mohl vypadat asi před několika tisíci lety.


Manta obrovská vznešeně plovoucí poblíž ostrova Kanton. © Jim Stringer.


Žralok lagunový © Randi Rotjan, New England Aquarium
Oběťmi bychom se mohli stát všichni - dokonce i Spojené státy, s hurikánem Katrinou a ohněm v Kalifornii.

mongabay.com: Existuje tam pocit, že k vyrovnání s klimatickými změnami je potřeba pomoci z venčí?

Prezident Anote Tong: Kiribati je velmi křesťanský národ. Záplavy a jiná neštěstí byla dlouho brána jako Boží vůle. Nyní si ale lidé začínají uvědomovat, že se hladiny moří opravdu zvyšují a že se tato situace bude jen zhoršovat. Lidé se mobilizují. Chtějí pomoci.

V současnoti převládá pocit, že lidé, kteří nejvíce k tomuto problému přispívají, by měli být součástí jeho řešení.

mongabay.com: Máte nějaký vzkaz, který byste chtěl sdělit širší veřejnosti?

Prezident Anote Tong: Musíme z hlavy vypustit myšlenku, že jedinec nic nezmůže. Jeden milion se skládá z 1+1+1 a tak dále. Každý z nás a jakýkoliv čin jsou důležité. Pacifik je jeden oceán. Co vyhodíte do moře v Kalifornii, skončí na pobřeží u nás. Takže vidíte, že musíme spolupracovat.

mongabay.com: Kdybyste měl možnost si něco přát, co by to bylo?

Prezident Anote Tong: Žádáme lidi z celého světa, aby také přinesli nějaké oběti. V sázce je osud našeho obyvatelstva, naší kultury, našich památek. Nemyslím si, že by někdo chtěl utopit celý národ, ale bohužel, to je přesně to, co se stane.

Změna klimatu je pro lidstvo morální výzvou, snad tou největší od dob otrokářství. Mezinárodní společenství bez váhání odsoudí terorizmus, genocidu nebo šíření jaderných zbraní, ale proč je tak těžké vidět tu nespravedlnost v ignorování klimatických změn?

Jako země, která je v první linii v bitvě s klimatickými změnami, budeme patřit mezi ty nejdříve postižené nečinností a nezájmem ostatních. Proto prosíme lidi, aby se snažili obětovat co nejvíce.

Proto se Kiribati obětoval. Založili jsme PIPA a tím uzavřeli velkou část našich teritoriálních vod rybolovu. Museli jsme si svést naše vlastní vnitřní politické boje a obhájit stanovisko k tomuto rozhodnutí, které je ale obrovskou výzvou z naší strany.

Rybolov tvoří 45 procent státních příjmů a je důležitým zdrojem obživy.

Přispíváme tak k biologické rozmanitosti, stejně jako udržení populace mořských ryb. Zákaz odlovu v určitých oblastech zvýší rybí populaci i mimo ně a přinese užitek celému oceánu.

Díky Pacific Oceanscape se nám podařilo spojit 16 zemí, které implementovaly podobná opatření s cílem ochrany oceánských zdrojů. Oceanscape má větší rozlohu než pozemní plocha Spojených států, Kanady a Mexika dohromady.

Projekt Oceanscape je naprosto logický. Země sdílející oblast Tichého oceánu měly spolupracovat už hodně dávno.

mongabay.com: Přiláká PIPA na Kiribati turisty?

Prezident Anote Tong: Náš největší problém v oblasti cestovního ruchu byl nedostatek pravidelného leteckého spojení, na kterém ale nyní už pracujeme. Jsme dvě hodiny od Havaje.

PIPA každopádně přispěla k upoutání pozornosti širší veřejnosti, obzvláště pokud jde o otázku klimatických změn, kterým Kiribati čelí. Toto je velkým a důležitým úspěchem, protože obvyklým postojem je nezájem o osud zemí, které neznáme.

Je toho spousta, co můžeme turistům nabídnout - lákadla tu každopádně jsou. Máme jedny z nejlepších lovišť ryb na světě a naše pobřeží jsou jedny z nejzachovalejších. Je zde velmi malé osídlení a narušení, což dělá z této oblasti živou laboratoř pro výzkum klimatických změn. Může tak sloužit jako bádací základna.

mongabay.com: Zaznamenali jste na útesech Kiribati bělení korálů?

Prezident Anote Tong: Osobně jsem bělení zaregistroval. Nemohu ale s jistotou tvrdit, že je to důsledek klimatických změn.

Nicméně, některé útesy se začínají zotavovat, což nám dodává naději.

mongabay.com: Máte potíže s ochranou vašich vod proti nelegálním rybářským loďstvům?

Prezident Anote Tong: Máme obrovskou, výlučně ekonomickou, oblast o rozloze 3.5 milionu kilometrů čtverečných a pouze jeden hlídkový člun, takže toto je pro nás opravdový problém. Máme ale také dohodu s USA, díky které máme pozorovatele na palubě jejich lodí. Pomoci se nám dostává i od dalších zemí.

Dále máme v plánu zvýšit dozor prostřednictvím přeletů organizovaných sousedními zeměmi.

mongabay.com: Co vám dává naději?

Prezident Anote Tong: Odmítám uvěřit tomu, že by kdokoliv s trochou svědomí mohl úmyslně pokračovat ve vyjetých kolejích s plným vědomím, že jeho činy mohou vést k zániku jiných.

Je důležité nezapomenout, že mluvíme o osudu lidí a ne ledních medvědů, které považuji samozřejmě za velmi cenné a nerad bych viděl jejich vymizení. Ale stejně i tak bych nerad viděl zánik našich lidí.


  • Phoenix Islands
  • CI's PIPA page


  • copyright a právní podmínky | anglická | email

    ©2010 Rhett Butler