Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti


Mikä on Latvus?

Suurin osa sademetsän kasveista ja eläimistä ei elä maassa vaan ylhäällä lehtevässä latvuksessa. Latvus, joka voi olla yli 30 metrin korkeudella, muodostuu toistensa lomaan kasvaneista puiden oksista ja lehvistöstä.

Tutkijat arvioivat, että 70-90% sademetsän eliöistä elää puissa, tehden tästä monimuotoisen elinympäristön kasveille ja eläimille. Monia tuttuja eläimiä elää latvuksessa: apinoita, sammakoita, liskoja, lintuja, käärmeitä, laiskiaisia ja pieniä kissaeläimiä.

Latvuksen elinympäristö poikkeaa huomattavasti sademetsän pohjakerroksesta. Päiväaikaan latvus on kuivempi ja kuumempi kuin sademetsän muut osat. Ne kasvit ja eläimet, jotka elävät latvuksessa, ovat erityisesti sopeutuneet näihin oloihin.

Koska latvuksen lehvästö estää useimmiten näkemästä enempää kuin metrin pari kerrallaan, monet latvuksen eläimet käyttävät kutsuääniä tai laulua yhteydenpitoon. Puusta toiseen liikkuakseen latvuksen eläimet lentävät, liitävät tai hyppäävät.

Tutkijat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita latvuksen tutkimisesta, mutta puiden korkeudesta johtuen se on ollut vaikeaa viime aikoihin asti. Nykyään on saatavilla erikoisvarusteita, kuten köysitikkaita, –siltoja ja torneja, jotka helpottavat tutkijoita selvittämään latvuksen salaisuuksia.

Latvus on vain yksi useista sademetsän kerroksista. Kaavakuvassa vasemmalla näet muut kerrokset (yläkerros, alakerros, pensaskerros ja kenttäkerros).
Canopy tower at Posada Amazonas
Canopy tower at Posada Amazonas-->

Hanging birdges canopy walkwayCanopy bridge


Danum Valley canopy walkway


Danum Valley canopy walkway


Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010