Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti


Sademetsät Vähentävät Eroosiota

Sademetsien puiden ja muun kasvillisuuden juuret sitovat maaperää. Kun puut kaadetaan, menettää maa suojan ja pintakerros on altis huuhtoutumaan pois sadeveden myötä. Maan pintakerroksen kulumista kutsutaan eroosioksi.

Maa-aineksen huuhtoutuminen jokiin aiheuttaa ongelmia kaloille ja ihmisille. Kalat kärsivät veden samenemisesta ja ihmisillä on vaikeuksia vesiväylillä, jotka madaltuvat kasvavasta määrästä maa-ainesta. Samalla maanviljelijät menettävät hedelmällisen maan pintakerroksen joka on tärkeä satokasveille.
Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010