Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Madagascar.


Hakkuut ja puunkeruu sademetsässä

Metsänhakkuu on keskeisimpiä syitä sademetsien tuhoutumiseen. Erilaisiin huonekaluihin ja lattiamateriaaleihin sekä rakentamiseen käytettävää puuta hakataan trooppisista metsistä Afrikasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Ostamalla tietynlaisia puutuotteita ihmiset vaikkapa Suomessa ottavat suoraan osaa sademetsien tuhoutumiseen.

Vaikka hakkuut voitaisiin tehdä ympäristöä säästäen, niin suurin osa sademetsän hakkuista on kuitenkin hyvin tuhoavia. Isot puut kaadetaan ja raahataan kokonaisina halki metsän, samalla kun syrjäisille alueille rakennetut metsäautotiet takaavat köyhille maanviljelijöille pääsyn uusille raivausalueille. Afrikassa metsätyöntekijät saavat usein ravintonsa suoraan metsästä. He metsästävät gorilloja, antilooppeja ja simpansseja ruuaksi.

Tutkittaessa hakattuja metsiä on todettu lajimäärän näissä olevan huomattavasti pienempi kuin koskemattomassa sademetsässä. Monet sademetsän eläimet eivät selviydy muuttuneessa elinympäristössä.

Sademetsien ihmiset käyttävät usein sademetsän puuta polttoaineena ja rakennusmateriaalina. Aiemmin tällainen käytäntö ei suurestikaan haitannut ekosysteemiä. Nykyään niillä alueilla joilla ihmisasutus on runsas ja polttopuita kokoavien ihmisen määrä on suuri, tämä voi olla hyvin haitallista sademetsälle. Esimerkiksi Ruandan ja Kongon pakolaisleirien ympäristössä metsät kirjaimellisesti riisuttiin puista.
Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010