Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Borneo.


Maatalous Sademetsässä

Joka vuosi tuhansia neliökilometrejä sademetsää tuhoutuu maatalouden vuoksi. Köyhät viljelijät ja suuryhtiöt ovat ne kaksi ryhmää, jotka enimmäkseen vastaavat sademetsän muuntamisesta viljelysmaaksi.

Monissa maailman kolkissa köyhät viljelijät ruokkivat perheensä raivaamalla metsää. Koska heillä ei ole pääsyä hedelmällisille viljelysmaille, he raivaavat aukkoja metsään, jossa viljely on lyhytkestoista. Tyypillisesti he viljelevät raivaamaansa maata muutaman vuoden kunnes maa on ravinteista köyhää ja heidän täytyy siirtyä uudelle metsäaukolle.

Maatalousyhtiöt raivaavat sademetsää enemmän kuin koskaan aiemmin, erityisesti Amazonasin alueella, jossa laajoja metsäalueita muutetaan soijafarmeiksi. Jotkut asiantuntijat uskovat, että Etelä-Amerikassa tulee joskus olemaan yhtä suuret viljelysmaat kuin Yhdysvaltojen keskilännessä. Huomattava osa tästä viljelysmaasta raivataan Amazonasin alueelta.
Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010