Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Borneo.


Miksi biopolttoaineet ovat paha asia sademetsille?

Viime aikoina on kohdistunut runsaasti mielenkiintoa kasvien käyttöön fossiilisten polttoaineiden, kuten bensiinin ja dieselin korvaajina, jotka lisäävät ilmakehän maata lämmittäviä kasvihuonekaasuja.

Nämä kasvipohjaiset polttoaineet, biopolttoaineet, tuotetaan useimmiten maataloustuotteista. On kahdenlaista biopolttoainetta: etanolia ja biodieseliä. Etanoli tuotetaan useimmiten maissista tai sokeriruo’osta, kun taas biodieseliä tehdään palmupuiden hedelmistä (palmuöljy), soijapavuista ja rypsin siemenistä (viimeistä kutsutaan myös nimellä canola).

Maataloustuotteista valmistetut biopolttoaineet aiheuttavat vähemmän saasteita ja kasvihuonekaasupäästöjä kuin perinteiset polttoaineet. Tutkijat ovat havainneet joidenkin biopolttoaineiden kuitenkin aiheuttavan ympäristöongelmia. Biopolttoaineet voivat olla haitallisia köyhille, syyt tähän ovat useimmiten talouteen liittyviä.

Käytettäessä perinteisiä ravintokasveja energian tuotantoon, näiden kysyntä kasvaa ja hinnat kohoavat. Korkeammat hinnat voivat olla hyväksi viljelijöille, jotka saavat suuremmat tulot tuotteistaan, mutta kuluttajat joutuvat maksamaan enemmän ruuastaan. Köyhissä maissa, joissa ihmisillä on hyvin vähän rahaa, tämä voi johtaa nälkiintymiseen. Vuosina 2007 ja 2008 ihmiset, joilla ei ollut varaa maksaa kalliimpia hintoja ruuasta, nousivat monissa maissa kapinaan ja protestoivat.

Korkeammat satohinnat aiheuttavat myös toisenlaisia ongelmia. Saadakseen etua korkeammista hinnoista maanviljelijät kaikkialla maapallolla muokkaavat maata satokasvien tuotantoon. Koska suurin osa Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta on jo maatalouskäytössä, laajentuu maatalous nyt trooppisilla alueilla, erityisesti Brasiliassa ja Indonesiassa, joissa on yhä laajoja uudeksi viljelysmaaksi sopivia alueita. Ongelmaksi nousee se, että osa tästä maasta on trooppista sademetsää. Viljelijöiden kaataessa sademetsää uusien farmien ja ranchien tieltä, vapautuu kuolleista puista hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja ilmakehään, aivan kuten poltettaessa fossiilisia polttoaineita. Lisäksi metsän alkuperäisasukkaat joutuvat muuttamaan ja eläimistö kuolee. Näin ollen biopolttoaineilla on huomattava vaikutus ympäristöön.

Jotkut biopolttoaineet ovat vähemmän haitallisia kuin toiset. Mikäli sadot on saatu aiemmin käytöstä poistetuilla viljelysmailla tai alueilla, jotka eivät ole luonnontilaisia, voi vaikutus ympäristöön olla vähäisempää ja etenkin jos lannoitteita ja torjunta-aineita ei ole käytetty liikaa.
Tulevaisuudessa uuden tyyppiset biopolttoaineet aiheuttavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja ne voivat siten auttaa ympäristöä. Esimerkiksi alueen omien heinäkasvien käyttö biopolttoaineiden tuotantoon Yhdysvalloissa voi johtaa korkeampaan tuottoon ja aiheuttaa vähemmän saasteita ja päästöjä kuin maissipohjaisen etanolin tuotanto. Nämä heinäkasvit voivat myös parantaa maaperän hedelmällisyyttä, eivätkä ne kuluta pohjavettä.
Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010