Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Madagascar.


Köyhyys Ja Metsien Häviäminen

Köyhyys on suurimpia syitä metsien häviämiseen. Maailman sademetsät löytyvät maapallon köyhimmiltä alueilta. Ihmiset, jotka elävät sademetsissä ja niiden reunamilla, tukeutuvat sademetsän ekosysteemiin selviytyäkseen. He keräävät hedelmiä ja puuta, metsästävät saadakseen lihaa pöytään ja saavat maksuja yrityksiltä, jotka hyödyntävät heidän maitaan.

Suurimmalla osalla maaseudun köyhistä ihmisistä ei ole koskaan niitä mahdollisuuksia, joita me länsimaalaiset pidämme itsestään selvinä. Näillä köyhillä ihmisillä ei juuri koskaan ole mahdollisuuksia päästä yliopistoon, tulla tohtoriksi, tehdastyöläiseksi tai sihteeriksi. Heidän on elettävä siitä maasta joka ympäröi heitä ja käytettävä niitä asioita, joita onnistuvat löytämään.Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010