Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Indonesia.


Sademetsien Kunnostaminen Ja Palauttaminen

Koettaessamme suojella sademetsiä meidän on myös opittava kuinka vaurioitunut sademetsä voidaan parantaa. Joillakin alueille sademetsät voivat palautua ennalleen, etenkin jos metsää on autettu istuttamalla sinne puita. Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää entistä metsämaata kehittyneeseen maatalouteen, jolloin ihmiset eivät vahingoita jäljelle jäänyttä metsää saadakseen ruokaa.

Eräs kiintoisa tutkimuksen ala tutkii vanhoja yhdyskuntia, jotka elivät Amazonasin alueella ennen eurooppalaisten tuloa 1400-luvulla. On ilmeistä, että nämä yhteisöt osasivat lannoittaa sademetsän ravinneköyhää maaperää puuhiilellä ja eläinten luilla. Amazonasilla entisiä metsän peittämiä alueita voitaisiin muuntaa maataloudelle sopivaksi maaperän laatua parantamalla. Tämä voisi vähentää painetta hakata sademetsiä maatalouden tieltä. Lisäksi tätä ”terra pretaksi” kutsuttua maaperää voitaisiin käyttää apuna taistelussa ilmakehän lämpenemistä vastaan sen sitoessa tehokkaasti hiilidioksidia.
Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010