Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Madagascar


Rohkaise Ihmisiä Elämään Siten, Etteivät He Vahingoita Luontoa

Sademetsien ja muun luonnon suojelemiseksi ihmisiä tulisi rohkaista elämään siten, että he rasittavat ympäröivää maailmaa vähemmän. Ajamalla pienipäästöisillä autoilla, säästämällä vettä, sammuttamalla tarpeettomat valot ja kierrättämällä monin tavoin sinä ja perheesi voitte kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Mitä voin tehdä auttaakseni ympäristöä?

Maissa, joissa on sademetsiä, tiedemiehet ja erilaiset järjestöt työskentelevät auttaakseen ihmisiä elämään siten, että luonnolle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Tätä kutsutaan nimellä ”kestävä kehitys”. Kestävän kehityksen päämääränä on parantaa ihmisten elämänlaatua ja samalla suojella ympäristöä. Kehittämättä ihmisten elinolosuhteita sademetsäalueilla on hyvin vaikeaa suojella luontoa ja villieläimiä. Suojelun täytyy olla ihmisille hyödyllistä, jotta se saisi ihmisten kannatuksen.


Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010