Suomi - Trooppiset sademetsät | Twitter
Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti
Peru


Ekoturismi

Ekoturismi on ympäristöasiat huomioiva luonto- ja kulttuurikokemuksiin painottuva matkailun muoto. Ekoturismi ei rasita luontoa ja se ylläpitää ja kohentaa paikallisten ihmisten hyvinvointia.
Translated by Juha Honkala
MONGABAY.COM

Trooppiset sademetsät
PDF
Kuvat
Tekijänoikeudet
Muut kielet
Sähköposti


Trooppiset sademetsät | PDF | Tekijänoikeudet | Kuvat | Englanti | Muut kielet | Sähköposti© Rhett Butler 2010