Ελληνική


ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ

Τα τροπικά δάση βροχής φιλοξενούν πολλά είδη πουλιών.

Μετάφραση στα Ελληνικά από την www.iyassou.com
Τροπικά δάση βροχής - Του Ρετ Α. Μπάτλερ

Κεντρική σελίδα | Αγγλική τοποθεσία | Φωτογραφίες | Πληροφορίες για την τοποθεσία | PDF

©2008 Rhett Butler