Bahasa JavaMENAPA HUTAN HUJAN TROPIS MENIKA?

Hutan hujan tropis inggih menika wanagung ingkang kathah wit-witanipun ingkang inggil, iklimipun anget, lan jawahipun kathah. Ing sawenehing wana, jawahipun langkung inggil saking 1 inci saben dintenipun.

Hutan hujan tropis saged kapanggihaken wonten ing Afrika, Asia, Australia, saha Amerika Tengah dalasan Kidul. Hutan hujan tropis ingkang paling ageng sadonya inggih menika Wana Amazon.Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler