Bahasa JavaWONTEN PUNDI KAPANGGIHAKEN HUTAN HUJAN TROPIS?

Hutan hujan tropis saged dipun panggihi wonten ing dhaerah tropis, dhaerah ing antawisipun Capricorn Tropis lan Cancer Tropis. Wonten ing tlatah menika, sunaring srengenge kiat sanget kanthi jumlah wekdal ingkang sami saben dintenipun salaminipun taun, menika ndadosaken iklimipun anget lan ajeg.

Kathah negari ingkang gadhah hutan hujan tropis. Negari-negari ingkang nggadahi hutan hujan tropis paling ageng inggih menika:
  1. Brazil
  2. Republik Demokratik Kongo
  3. Peru
  4. Indonesia
  5. Kolombia
  6. Papua Nugini
  7. Venezuela
  8. Bolivia
  9. Meksiko
  10. Suriname

Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler